PROJEKTY 2015-
01. 03. 2012

V rámci projektu ŠKODA ENVI 4 vznikla Metodická příručka pro školní družiny DOMEK aneb DOMácí EKologie, kterou je možné stáhnout v elektronické podobě zde.


ŠKODA ENVI 4
05. 01. 2012

ŠKODA ENVI 4
(Školní družina na 4 modelových příkladech)

Cílem projektu ŠKODA ENVI 4 bylo nabídnout dětem z odpoledních školních družin program, který by smysluplně naplňoval jejich čas, a zároveň se v jeho průběhu dozvěděly vzdělávací formou i formou her užitečné informace.
Projekt trval 8 měsíců - od května do prosince 2011. Na začátku byly vytipovány a osloveny družiny, se kterými jsme chtěli dále spolupracovat. Letní měsíce pak lektorky věnovaly přípravě bohatého programu, zabývajícího se domácí ekologií ve vztahu k ovlivňování životního prostředí. Samotná spolupráce s dětmi ze školní družiny začala v září. Každý lektor během 4 následujících měsíců představil ve své družině, jakým způsobem bychom měli v domácnosti zacházet s vodou a s energiemi a kde se vlastně bere světlo u nás doma. Jak správně třídit odpady a hlavně, jak zabránit, abychom odpadu produkovali co nejmenší možné množství. Děti si během odpolední mohly vyrobit např. papírový větrník, vodní koloběh, mýdlo, a nebo recyklovaný papír ze starých novin.
Každému tématu (voda, energie, odpady) byly věnovány 3-4 odpolední bloky, podle věku družinových dětí. Na závěr tématu si děti pomocí pracovního listu tzv. „zrcátka do minulosti“ zopakovaly, co se během společné práce dozvěděly. Tato „zrcátka“ a své vědomosti pak děti společně s lektory propojily v jedno velké „zrcadlo do minulosti“ v závěru společného setkávání. Úplným závěrem však byla předvánoční besídka s rodiči. Rodiče byli podrobněji seznámeni s tím, čemu se jejich dítě během účasti na projektu naučilo a byli tak nepřímo vtaženi a informování o šetrném provozu domácnosti.

Soutěž „Místo stvořené pro hraní, které vytvořila příroda“
Protože jsme chtěli, aby se projektu zúčastnily i děti z jiných škol v Jihočeském kraji, připravili jsme soutěž s názvem „Místo stvořené pro hraní, které vytvořila příroda“. Úkolem dětí bylo ztvárnit místo ve svém okolí, které mají rády a kde si rády hrají. Téma mohlo být zpracováno jakoukoli technikou a tak se nám sešlo velké množství různorodých výtvarných děl.
Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích a to pro kategorie družinových kolektivů a jednotlivců. V kategorii kolektivů bylo vybráno dílo ze ŠD Černá v Pošumaví. V kategorii jednotlivců byla vybrána tři díla: 1. Místo obsadil Vít Šnejdar, 5 A, ŠD Volyně, 2. Místo obsadila Emílie Luňáčková, 4. B, ŠD Kubatova, 3. Místo obsadily Zuzana Karasová a Zuzana Kovářová, 3. B, ŠD Volyně.
Celkem se do soutěže zapojilo 18 družin, přišlo 285 obrázků, které dohromady vytvořilo více než 330 dětí.

Lektorky a realizátorky projektu:
Jana Atexingerová - květen až září (nyní na mateřské dovolené)
Mgr. Pavla Čížkovská - květen až prosinec 2011
Mgr. Lucie Jílková – květen až prosinec 2011
Mgr. Ilona Korábová – říjen až prosinec 2011
Mgr. Petra Tůmová – květen až prosinec 2011

Zapojené školní družiny:
Školní družina při ZŠ Kubatova, České Budějovice
Školní družina při ZŠ Pohůrecká, České Budějovice
Školní družina při ZŠ Povážská, Strakonice
Školní družina při ZŠ v Lomnici nad Lužnicí

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace