PROJEKTY 2015-
01. 03. 2012

V rámci projektu ŠKODA ENVI 4 vznikla Metodická příručka pro školní družiny DOMEK aneb DOMácí EKologie, kterou je možné stáhnout v elektronické podobě zde.


ŠKODA ENVI 4
05. 01. 2012

ŠKODA ENVI 4
(Školní družina na 4 modelových příkladech)

Cílem projektu ŠKODA ENVI 4 bylo nabídnout dětem z odpoledních školních družin program, který by smysluplně naplňoval jejich čas, a zároveň se v jeho průběhu dozvěděly vzdělávací formou i formou her užitečné informace.
Projekt trval 8 měsíců - od května do prosince 2011. Na začátku byly vytipovány a osloveny družiny, se kterými jsme chtěli dále spolupracovat. Letní měsíce pak lektorky věnovaly přípravě bohatého programu, zabývajícího se domácí ekologií ve vztahu k ovlivňování životního prostředí. Samotná spolupráce s dětmi ze školní družiny začala v září. Každý lektor během 4 následujících měsíců představil ve své družině, jakým způsobem bychom měli v domácnosti zacházet s vodou a s energiemi a kde se vlastně bere světlo u nás doma. Jak správně třídit odpady a hlavně, jak zabránit, abychom odpadu produkovali co nejmenší možné množství. Děti si během odpolední mohly vyrobit např. papírový větrník, vodní koloběh, mýdlo, a nebo recyklovaný papír ze starých novin.
Každému tématu (voda, energie, odpady) byly věnovány 3-4 odpolední bloky, podle věku družinových dětí. Na závěr tématu si děti pomocí pracovního listu tzv. „zrcátka do minulosti“ zopakovaly, co se během společné práce dozvěděly. Tato „zrcátka“ a své vědomosti pak děti společně s lektory propojily v jedno velké „zrcadlo do minulosti“ v závěru společného setkávání. Úplným závěrem však byla předvánoční besídka s rodiči. Rodiče byli podrobněji seznámeni s tím, čemu se jejich dítě během účasti na projektu naučilo a byli tak nepřímo vtaženi a informování o šetrném provozu domácnosti.

Soutěž „Místo stvořené pro hraní, které vytvořila příroda“
Protože jsme chtěli, aby se projektu zúčastnily i děti z jiných škol v Jihočeském kraji, připravili jsme soutěž s názvem „Místo stvořené pro hraní, které vytvořila příroda“. Úkolem dětí bylo ztvárnit místo ve svém okolí, které mají rády a kde si rády hrají. Téma mohlo být zpracováno jakoukoli technikou a tak se nám sešlo velké množství různorodých výtvarných děl.
Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích a to pro kategorie družinových kolektivů a jednotlivců. V kategorii kolektivů bylo vybráno dílo ze ŠD Černá v Pošumaví. V kategorii jednotlivců byla vybrána tři díla: 1. Místo obsadil Vít Šnejdar, 5 A, ŠD Volyně, 2. Místo obsadila Emílie Luňáčková, 4. B, ŠD Kubatova, 3. Místo obsadily Zuzana Karasová a Zuzana Kovářová, 3. B, ŠD Volyně.
Celkem se do soutěže zapojilo 18 družin, přišlo 285 obrázků, které dohromady vytvořilo více než 330 dětí.

Lektorky a realizátorky projektu:
Jana Atexingerová - květen až září (nyní na mateřské dovolené)
Mgr. Pavla Čížkovská - květen až prosinec 2011
Mgr. Lucie Jílková – květen až prosinec 2011
Mgr. Ilona Korábová – říjen až prosinec 2011
Mgr. Petra Tůmová – květen až prosinec 2011

Zapojené školní družiny:
Školní družina při ZŠ Kubatova, České Budějovice
Školní družina při ZŠ Pohůrecká, České Budějovice
Školní družina při ZŠ Povážská, Strakonice
Školní družina při ZŠ v Lomnici nad Lužnicí

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace