PROJEKTY 2015-
Seminář k programu Škola pro udržitelný život
13. 01. 2016

Semináře se mohou zúčastnit jak učitelé základních a středních škol, jejichž školy již v síti jsou, tak noví  zájemci.
Díky zapojení můžete získat nejen náměty pro práci se žáky, ale také možnost zisku finanční podpory na realizaci praktického místního projektu.

Termín semináře: 2. 2. 2016, 10:00 - 16:00
Místo konání: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice 370 11
Pozvánka a přihláška zde.
Vyplněnou přihlášku zasílejte na email: kotasova@cegv-cassiopeia.cz

Seminář je zdarma a je akreditovaný, účastníci obdrží osvědčení MŠMT. Další podrobné informace o programu Škola pro udržitelný život a o dalších termínech seminářů v ostatních krajích naleznete na www.skolaprozivot.cz.

Na semináři se dozvíte a vyzkoušíte si:
- co je místně zakotvené učení
- jak vzdělávat žáky prostřednictvím mapování problémů a potřeb obce
- jak vzdělávat žáky prostřednictvím plánování a realizace praktických
místních projektů
- jak zapojit do spolupráce i další partnery v obci
- jak sestavit projekt a sepsat projektovou žádost


Škola pro udržitelný život
09. 01. 2012

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj a nově i pro Plzeňský kraj.

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Projekty jsou zaměřené na zkvalitnění života místní komunity, environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Do těchto projektů musí být aktivně zapojeni žáci, hlavní výstupy mají sloužit nejen škole, ale i místní veřejnosti. Projekty jsou schvalovány na základě odborného posouzení, poté mohou být školám poskytnuty finanční prostředky na realizaci plánovaných výstupů. Více informací na www.skolaprozivot.cz


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace