PROJEKTY 2015-
O krok blíž – lepší dostupnost služeb pro rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání na Strakonicku a Písecku
21. 10. 2011

Projekt „O krok blíž“ je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu je posílení kvality ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních a středních školách regionu Strakonicka a Písecka. Celkovým výstupem projektu je zřízení ekocentra ve Strakonicích.

 

Projekt realizují tito zaměstnanci:

Mgr. Pavlína Eisenhamerová - lektor
RNDr. Dalibor Kříž - lektor
Mgr. Petra Tůmová- lektor
Bc. Miluše Dušková - administrátor a manažer projektu

Ing. Lenka Smržová - metodik
Ing. Monika Pýchová- metodik

 

Aktuální informace:

V období od března do května tohoto roku jsme zajišťovali zázemí pro činnost ekocentra, vytvářeli nabídku aktivit pro školy a navazovali kontakt se školami. Březnu nastoupili noví zaměstnanci. Ti se během jara intenzivně školili prostřednictvím náslechů programů ekologické výchovy v CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích a ostatních ekocentrech v České republice. V průběhu jara systematicky a intenzivně tvořili výukové programy pro žáky a semináře pro pedagogy v rámci DVPP. Oporou po stránce odborné jim byli metodikové z mateřské organizace. Současně probíhalo jednání s Městem Strakonice o pronájmu vhodných prostor pro učebnu a kancelář ekocentra. V květnu jsme oslovili koordinátory EVVO na ZŠ a SŠ prostřednictvím informačního mailu s přiloženým dotazníkem.

V období od června do srpna jsme vybavili prostory nové pobočky technickým zařízením, a z části i pomůckami a odbornými publikacemi. V srpnu jsme se zúčastnili Veletrhu ekologických výukových programů v Medlově, kde jsme absolvovali náslechy programů ostatních ekocenter a především konzultovali dobrou praxi s ostatními lektory. V červnu jsme podali žádost o akreditaci u nově vzniklých seminářů pro pedagogy. Dále jsme vytvořili nabídkový katalog výukových programů určený pro školní rok 2011/2012. Ten obsahuje celkem 15 výukových programů pro 1. stupeň ZŠ, 11 výukových programů pro 2. stupeň ZŠ, 7 výukových programů pro SŠ a 4 semináře pro pedagogy. V srpnu byl tento katalog distribuován všem školám v zájmové oblasti prostřednictvím hromadné rozesílky.

Od začátku tohoto školního roku aktivně spolupracujeme se školami v regionu Strakonice a Písek. Dne 13. září 2011 proběhlo setkání s koordinátory EVVO škol v zájmové oblasti, kde jsme předali koordinátorům informace o naší činnosti. Od září si školy objednávají výukové programy a semináře pro pedagogy na celý školní rok. V říjnu započala výuka na školách a nové učebně ekocentra.

V období mezi měsíci říjen a listopad probíhala intenzivní výuka vzdělávacích programů, která se odehrávala jednak u nás v ekocentru, pak také na školách. V tomto rozmezí jsme realizovali 33 výukových programů. Dne 15. prosince jsme uspořádali setkání se zástupci škol (řediteli) a vedením Města Strakonice. Na tomto setkání jsme představili projekt, činnost ekocentra a realizovali ukázku výukového programu Jdeme na to do lesa.

Od ledna opět probíhá výuka.  V únoru se uskutečnily dvě akce. Dne 9. 2. jsme se uspořádali setkání s koordinátory EVVO z regionu Písecko. Dále jsme realizovali odborný seminář Školní zahrady v přírodním stylu pro pedagogy v rámci DVPP, který se uskutečnil dne 23. 2. 2012.

Na jaře započala terénní výuka. Nakoupili jsme řadu výukových pomůcek, které žáci využívají v terénu – určovací klíče, dalekohledy, krabičkové lupy, planktonky, odchytové síťky, lupy a další.

V období od dubna do května jsme realizovali další semináře pro pedagogy v rámci DVPP. Dne 17. 4. seminář Regionální zajímavosti – Strakonicka, na kterém se pedagogové blíže seznámili s přírodními zajímavostmi Strakonicka, proměnami krajiny okolí, s přírodní památkou Tůně u Hajské a obojživelníky na lokalitě. Týden poté jsme dne 27. 4. realizovali seminář Regionální zajímavosti – Písecka, který se uskutečnil v lokalitě NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně. Účastníci zde měli možnost pozorovat ptactvo a také si mohli na vlastní kůži vyzkoušet edukativní hry a aktivity v přírodě. V květnu dne 16. 5. jsme realizovali seminář EnviroArt. Na tomto semináři se pedagogové dozvěděli, co všechno se skrývá za souslovím environ-mentální umění. V praktické části pak sami tvořili v terénu.

                                                                                

Číslo projektu je CZ.1.07/1.1.10/03.0070.  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace