PROJEKTY 2015-
FOTOGALERIE Z VÝUK
14. 02. 2013

Prohlédněte si fotky z výuky:
TÝN NAD VLTAVOU 6.B
TÝN NAD VLTAVOU 6.A
LIŠOV 7.A
ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA
14. 02. 2013Projekt „S každým se počítá“ byl realizován od ledna do prosince 2012. Zaměřoval se na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Jihočeském kraji. Aktivity projektu byly určeny dětem MŠ a ZŠ a i pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje.

V přípravném období vznikly 3 cykly výukových programů pro děti MŠ a žáky ZŠ se zaměřením na osobnostní a sociální oblast. Dále bylo vytvořeno 6 výukových programů s multikulturní tematikou pro děti MŠ a žáky ZŠ. Ke každému programu byly zhotoveny metodické listy pro pedagogy. Metodický list vždy obsahuje shrnutí konkrétního výukového programu, navazující aktivity, náměty na další práci i doporučené informační zdroje. To vše umožní pedagogům snadněji prohloubit téma absolvovaného výukového programu v běžné výuce ve škole.

V realizační fázi projektu probíhala výuka ve školách a pedagogičtí pracovníci se mohli zúčastnit vzdělávacích programů. Aktivity projektu byly pro všechny zúčastněné zdarma díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. MŠ a ZŠ v JčK si vybíraly z nabídky 2 výtvarných dílen, cyklu výukových programů se sociální tematikou a výukových programů s multikulturní tematikou. Celkem se do projektu zapojilo 44 třídních kolektivů z MŠ a ZŠ v Jihočeském kraji a počet odučených dětí se vyšplhal na číslo 924.

Ve výukových programech se využívaly interaktivní metody výuky. Přičemž při dlouhodobější práci se třídou (cykly výukových programů) byla náplň programů přizpůsobována potřebám dané třídy. Aktivity projektu podporovaly vytváření přátelského prostředí ve školách a důraz byl kladen na porozumění, respekt a toleranci.

Pro pedagogické pracovníky byly zorganizovány 3 vzdělávací programy, které umožnily zúčastněným pedagogickým pracovníkům prohloubit své znalosti a dovednosti potřebné při prevenci sociálně patologických jevů u svých svěřenců. Celkem se projektových aktivit zúčastnilo 61 pedagogických pracovníků.

Výstupy z projektu je možné využívat i po skončení projektu:


Stáhněte si metodické listy
10. 11. 2012

V rámci projektu "S KAŽDÝM SE POČÍTÁ" vznikly Metodické listy pro pedagogy, které se vztahují vždy k stejnojmennému výukovému programu a jsou ke stažení v elektronické podobě zde.


Projekt „S každým se počítá“ učí jihočeské děti toleranci
13. 06. 2012

Českobudějovická nezisková organizace Cassiopeia realizuje od ledna do prosince letošního roku projekt „S každým se počítá“, který má za cíl prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Do programu se mohou zapojit mateřské a základní školy v Jihočeském kraji. „Oslovili jsme školy s nabídkou spolupráce a zájem je velký. Očekáváme, že do konce prosince projekt absolvuje kolem sedmi set žáků mateřských a základních škol,“ říká ředitel organizace Petr Kurz.Projekt je zaměřen na zkvalitnění realizace multikulturní výchovy a na prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou xenofobie, diskriminace, rasismus a šikana.

„Během výukových programů vedeme děti k sebepoznání, skupinové komunikaci a diskusi. Seznamujeme je s životem lidí z různých socio-kulturně odlišných prostředí a usilujeme o nabourání stereotypů a předsudků vůči jiným lidem,“ popisuje náplň výuky manažerka projektu Bianka Machová.


Díky projektu získají pedagogové další metodickou podporu a také se rozšíří stávající nabídka výukových programů. Cassiopeia letos v rámci projektu S každým se počítá plánuje proškolení více než padesáti jihočeských pedagogů. Projekt se také soustředí na realizaci aktivit s multikulturní tematikou v mateřských školách a v organizacích působících v oblasti volnočasového vzdělávání dětí a mládeže. Pro jejich pracovníky Cassiopeia připravuje na podzim zážitkový workshop Hrou proti rasismu a seminář Multikulturní výchova v MŠ. V tuto chvíli probíhají rovněž výtvarné dílny s multikulturní tematikou, kterýémají velký ohlas u dětí i pedagogů. „Naším cílem je naučit děti, aby se dívaly na jinakost mezi lidmi jako na možnost obohacení a nehledaly v ní důvod ke konfliktu,“ doplnila Bianka Machová.


Projekt S každým se počítá
02. 03. 2012Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia realizuje od ledna do prosince 2012 projekt S každým se počítá, do kterého se mohou zapojit mateřské a základní školy v Jihočeském kraji.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění realizace multikulturní výchovy a na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Jihočeského kraje, především pak na xenofobii, diskriminaci, rasismus a šikanu.
Hlavními cíli projektu jsou metodická podpora pedagogů a rozšíření stávající nabídky výukových programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Projekt se také soustředí na realizaci aktivit s multikulturní tematikou v mateřských školách a v organizacích působících v oblasti volnočasového vzdělávání dětí a mládeže.

Co pro vás připravujeme?
1. Cyklus výukových programů pro žáky I. a II. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií

Cyklus bude zaměřen na sebepoznání, efektivní komunikaci jak mezi jedinci, tak ve skupině a vzájemnou spolupráci. Prostřednictvím aktivního zapojení žáků do různorodých aktivit se žáci v průběhu cyklu naučí smysluplné a konstruktivní spolupráci, diskuzi a vzájemné podpoře. Aktivity budou voleny tak, aby se odkryly nevhodné návyky v chování žáků. Žákům pak budou ukázána jednoduchá, ale funkční řešení, jak s návyky pracovat.

2. Výukové programy s multikulturní tématikou pro děti a žáky MŠ, I. a II. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií
V rámci projektu bude rozšířena stávající nabídka výukových programů s multikulturní tematikou. Během výukových programů se děti a žáci seznámí s životem lidí z různých socio-kulturně odlišných prostředí. Cílem těchto programů je poukázat jak na odlišnosti, tak zejména na podobnosti mezi lidmi a nabourat stereotypy a předsudky vůči jiným lidem.

3. Výtvarné dílny s multikulturní tematikou pro děti a žáky MŠ a I. stupně ZŠ
Každý z nás vnímá okolní svět jinak a jednou z forem, jak reflektovat sebe sama i své okolí je výtvarný projev. Cílem výtvarných dílen bude sebeuvědomění a poznávání lidí kolem sebe, což umožní nejen lépe porozumět odlišnému způsobu života, ale především podpoří zájem a pozitivní přístup k lidem.

4. Workshopy pro pedagogy a pedagogické pracovníky MŠ a pro pracovníky organizací působících v oblasti volnočasového a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Workshopy budou zaměřeny na multikulturní výchovu v MŠ a v organizacích působících v oblasti volnočasového vzdělávání dětí a mládeže. Účastníci doplní teoretické znalosti o daném tématu a získají inspiraci v podobě různých aktivit použitelných při práci s dětmi, které podpoří jejich postoj směrem k toleranci a respektu druhých.

Na realizaci projektu se podílejí:
Ing. Bianka Machová – koordinátorka projektu
Mgr. et Bc. Dita Kalousová – lektorka
Mgr. Ilona Korábová – lektorka
Ing. Monika Pýchová – lektorka
Bc. Alena Kurzová – lektorka
Mgr. et Ing. Lucie Jílková – administrátor

Celý název projektu:
S každým se počítá – Implementace multikulturní výchovy do vzdělávání

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.2.06/04.0023  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace