PROJEKTY 2015-
FOTOGALERIE Z VÝUK
11. 02. 2013

Stmelovací program z projektu I já sem patřím absolvovalo už několik tříd. Prohlédněte si fotogalerii.


Popis projektu I já sem patřím
15. 09. 2012

Projekt „I já sem patřím!“ je určen pedagogickým pracovníkům, kteří řeší problémy spojené s nezdravými mezilidskými vztahy v dětských kolektivech. Cílem projektu je nastartovat ve třídě proces směřující k začlenění vyloučených dětí a vzniku soudržného kolektivu. Dalším cílem je prostřednictvím realizace klíčových aktivit vybavit zapojené pedagogické pracovníky dostatkem informací a dovednostmi, pomocí nichž budou schopni v budoucnu řešit výše zmíněné problémy.

Co pro vás připravujeme?
1. Cyklus výukových programů pro žáky I. a II. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií

Žáci absolvují dva dopolední programy, výtvarnou dílnu a celodenní program mimo školu. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj týmové spolupráce, utužení kolektivu, zlepšení komunikace a společné prožitky.

2. Výukové pomůcky s metodickým návodem pro pedagogy
Výukové pomůcky budou využitelné při budování lepších mezilidských vztahů a při utváření názorů směřujících k respektu a toleranci. Výukové pomůcky budou mít formu komiksových příběhů, přičemž jednotlivé příběhy budou zobrazovat vybraný problém.

3. Semináře pro pedagogy na téma Šikana

Účastníci se naučí jak efektivně a bezpečně zakročit v případě tohoto závažného sociálně patologického jevu v jejich třídě.

Na realizaci projektu se podílejí:
Ing. Bianka Machová – manažerka projektu
Mgr. et Bc. Dita Kremlová (roz. Kalousová) – koordinátorka projektu a lektorka
Mgr. Lucie Cíchová – metodička a lektorka
Mgr. et Ing. Josef Kubín – administrátor

Celý název projektu:
I já sem patřím! – Zlepšování sociálního klimatu v dětských kolektivech

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.2.15/01.0030  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace