PROJEKTY 2015-
Ukončení projektu „Objevuj a respektuj!“
27. 01. 2014

Projekt byl realizován od května do prosince 2013. Jeho cílem bylo přispět k předcházení xenofobního, rasistického a diskriminujícího chování prostřednictvím podpory a zkvalitnění realizace multikulturní výchovy na MŠ, ZŠ a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií a speciálních škol.

Hlavním výstupem projektu je 5 výukových programů, které se zaměřují na podporu pozitivního přístupu k cizincům z tzv. třetích zemí, což usnadní jejich integraci do české společnosti. Programy byly pilotovány v 2 mateřských, 2 základních a 2 speciálních školách. Počet žáků, kteří se zúčastnili realizace pilotních programů, byl 360 a počet zúčastněných pedagogů 18.

Od srpna 2014 se programy stanou součástí nabídky centra Cassiopeia. V rámci projektu vznikly také metodické listy pro pedagogy, které jim usnadní navázání na programy ve své výuce. Materiály jsou zdarma přístupné zde:

Jak se žije v Africe?
Opička Gaurí
Poznáváme Vietnam
Pestrobarevná indie
Pedro a továrna na čokoládu

Vytvořené výukové programy:

Jak se žije v Africe? – Výukový program byl určen pro žáky I. stupně speciálních škol a jeho časová dotace byla 2 hodiny. Program byl pilotován u žáků 1. – 5. třídy speciálních školy. Cílem programu bylo ukázat žákům rozmanitost života a zvyklostmi lidí. Žáci měli možnost porovnat svůj život s dvěma africkými dětmi, uvědomili si podobnosti a rozdíly jejich životů. Cílem programu také bylo, aby žáci získali nové informace a tím nabourat již zažité stereotypy.

Poznáváme Vietnam – Program byl určen pro žáky mateřských škol a jeho časová dotace byla 1 hodina. Prostřednictvím aktivit programu měly děti možnost poznat odlišnou kulturu, poznat různé typy lidského vzhledu, bydlení, jídla a naučit se např. vietnamský pozdrav. Aktivity směřovaly k toleranci a pochopení ostatních.

Opička Gaurí - Program byl určen pro žáky mateřských škol a jeho časová dotace byla 1 hodina. Pomocí her a různých aktivit jako např. sběr čajových lístků a vstup do posvátné řeky Gangy měly děti možnost poznat odlišnou kulturu a porovnat ji s tím, co znají.

Pestrobarevná Indie - Program byl určen pro žáky I. stupně základních škol a jeho časová dotace byla 2 hodiny. Program byl pilotován u žáků 3. a 5. třídy základní školy. Cílem programu bylo přiblížit žákům prvky indické kultury a života v Indii a tím vést žáky k toleranci k příslušníkům této kultury žijících v ČR. Žáci se seznámili např. s tím, jaké lidi mohou v Indii potkat, jaký význam má bindi, malování henou, rituální koupele v Ganze a ochutnali tradiční indický čaj.

Pedro a továrna na čokoládu - Program byl určen pro žáky II. stupně základních škol a jeho časová dotace byla 2 hodiny. Program byl pilotován u žáků 8. třídy základní školy. Cílem programu bylo, aby žáci získali povědomí o tom, za jakých podmínek se čokoláda vyrábí a jak se dostane k nám do ČR. Žáci se také zamýšleli nad důvody a důsledky dětské práce především v zemích třetího světa a co s tím můžeme dělat.

Projekt „Objevuj a respektuj!“ byl podpořen z rozpočtu MŠMT v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2013.  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace