PROJEKTY 2015-
Ukončení projektu „Objevuj a respektuj!“
27. 01. 2014

Projekt byl realizován od května do prosince 2013. Jeho cílem bylo přispět k předcházení xenofobního, rasistického a diskriminujícího chování prostřednictvím podpory a zkvalitnění realizace multikulturní výchovy na MŠ, ZŠ a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií a speciálních škol.

Hlavním výstupem projektu je 5 výukových programů, které se zaměřují na podporu pozitivního přístupu k cizincům z tzv. třetích zemí, což usnadní jejich integraci do české společnosti. Programy byly pilotovány v 2 mateřských, 2 základních a 2 speciálních školách. Počet žáků, kteří se zúčastnili realizace pilotních programů, byl 360 a počet zúčastněných pedagogů 18.

Od srpna 2014 se programy stanou součástí nabídky centra Cassiopeia. V rámci projektu vznikly také metodické listy pro pedagogy, které jim usnadní navázání na programy ve své výuce. Materiály jsou zdarma přístupné zde:

Jak se žije v Africe?
Opička Gaurí
Poznáváme Vietnam
Pestrobarevná indie
Pedro a továrna na čokoládu

Vytvořené výukové programy:

Jak se žije v Africe? – Výukový program byl určen pro žáky I. stupně speciálních škol a jeho časová dotace byla 2 hodiny. Program byl pilotován u žáků 1. – 5. třídy speciálních školy. Cílem programu bylo ukázat žákům rozmanitost života a zvyklostmi lidí. Žáci měli možnost porovnat svůj život s dvěma africkými dětmi, uvědomili si podobnosti a rozdíly jejich životů. Cílem programu také bylo, aby žáci získali nové informace a tím nabourat již zažité stereotypy.

Poznáváme Vietnam – Program byl určen pro žáky mateřských škol a jeho časová dotace byla 1 hodina. Prostřednictvím aktivit programu měly děti možnost poznat odlišnou kulturu, poznat různé typy lidského vzhledu, bydlení, jídla a naučit se např. vietnamský pozdrav. Aktivity směřovaly k toleranci a pochopení ostatních.

Opička Gaurí - Program byl určen pro žáky mateřských škol a jeho časová dotace byla 1 hodina. Pomocí her a různých aktivit jako např. sběr čajových lístků a vstup do posvátné řeky Gangy měly děti možnost poznat odlišnou kulturu a porovnat ji s tím, co znají.

Pestrobarevná Indie - Program byl určen pro žáky I. stupně základních škol a jeho časová dotace byla 2 hodiny. Program byl pilotován u žáků 3. a 5. třídy základní školy. Cílem programu bylo přiblížit žákům prvky indické kultury a života v Indii a tím vést žáky k toleranci k příslušníkům této kultury žijících v ČR. Žáci se seznámili např. s tím, jaké lidi mohou v Indii potkat, jaký význam má bindi, malování henou, rituální koupele v Ganze a ochutnali tradiční indický čaj.

Pedro a továrna na čokoládu - Program byl určen pro žáky II. stupně základních škol a jeho časová dotace byla 2 hodiny. Program byl pilotován u žáků 8. třídy základní školy. Cílem programu bylo, aby žáci získali povědomí o tom, za jakých podmínek se čokoláda vyrábí a jak se dostane k nám do ČR. Žáci se také zamýšleli nad důvody a důsledky dětské práce především v zemích třetího světa a co s tím můžeme dělat.

Projekt „Objevuj a respektuj!“ byl podpořen z rozpočtu MŠMT v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2013.  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace