PROJEKTY 2015-
mrkev
03. 03. 2015

ROZVINUTÉ SÍTĚ - Systematická podpora pedagogů v oblasti EVVO v Jihočeském kraji
č.173/32/15

Naše organizace působí v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě od roku 1995. Jsme členem Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Jednou z hlavních cílových skupin našich aktivit jsou pedagogové mateřských, základních a středních škol.  SSEV Pavučina dlouhodobě koordinuje systematické poskytování služeb pedagogům prostřednictvím sítí M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro ZŠ a SŠ) a MRKVIČKA (pro MŠ). Naše organizace působí jako krajský koordinátor obou sítí v Jihočeském kraji. Zajišťujeme pravidelné rozesílky informačních a metodických materiálů do zapojených škol, organizujeme semináře a konference EVVO. Fungování sítí MRKEV a MRKVIČKA není stabilně financováno, jako krajští koordinátoři usilujeme o získání peněz z různých zdrojů.

Hlavním cílem projektu je zachování a další rozvoj systematických služeb EVVO pro pedagogy v Jihočeském kraji prostřednictvím sítí MRKEV a Mrkvička.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro mateřské, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání stanovují povinnost škol zařazovat průřezové téma Environmentální výchovy (resp. Člověk a prostředí) do Školních vzdělávacích programů. Projekt je pro školy výraznou metodickou pomocí při zařazování průřezového tématu do aktivit školy a výuky a jeho propojování se vzdělávacími cíli, výstupy a učivem dle RVP.

Aktuální dění v rámci projektu EVVO (exkurze, konference, semináře, 2D setkání) naleznete zde.
Pro registrované zde metodický servis (zajímavé publikace, pomůcky, metody EVVO) a diskuse pro sdílení zkušeností a nápadů.

Zapojte se do projektu:
informace a odkaz na registrační formulář MRKEV
informace a odkaz na registrační formulář Mrkvička
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace