PROJEKTY 2015-
mrkev
03. 03. 2015

ROZVINUTÉ SÍTĚ - Systematická podpora pedagogů v oblasti EVVO v Jihočeském kraji
č.173/32/15

Naše organizace působí v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě od roku 1995. Jsme členem Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Jednou z hlavních cílových skupin našich aktivit jsou pedagogové mateřských, základních a středních škol.  SSEV Pavučina dlouhodobě koordinuje systematické poskytování služeb pedagogům prostřednictvím sítí M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro ZŠ a SŠ) a MRKVIČKA (pro MŠ). Naše organizace působí jako krajský koordinátor obou sítí v Jihočeském kraji. Zajišťujeme pravidelné rozesílky informačních a metodických materiálů do zapojených škol, organizujeme semináře a konference EVVO. Fungování sítí MRKEV a MRKVIČKA není stabilně financováno, jako krajští koordinátoři usilujeme o získání peněz z různých zdrojů.

Hlavním cílem projektu je zachování a další rozvoj systematických služeb EVVO pro pedagogy v Jihočeském kraji prostřednictvím sítí MRKEV a Mrkvička.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro mateřské, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání stanovují povinnost škol zařazovat průřezové téma Environmentální výchovy (resp. Člověk a prostředí) do Školních vzdělávacích programů. Projekt je pro školy výraznou metodickou pomocí při zařazování průřezového tématu do aktivit školy a výuky a jeho propojování se vzdělávacími cíli, výstupy a učivem dle RVP.

Aktuální dění v rámci projektu EVVO (exkurze, konference, semináře, 2D setkání) naleznete zde.
Pro registrované zde metodický servis (zajímavé publikace, pomůcky, metody EVVO) a diskuse pro sdílení zkušeností a nápadů.

Zapojte se do projektu:
informace a odkaz na registrační formulář MRKEV
informace a odkaz na registrační formulář Mrkvička
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace