PROJEKTY 2015-
Ukončení a výsledky projektu
25. 11. 2015

V rámci projektu jsme uskutečnili 20 jednodenních exkurzí na významné přírodní lokality Jihočeského kraje pro žáky 3. - 9. ročníků základních škol a pro středoškolské studenty.  Této aktivitě věnovali dva lektoři. Dále jsme vytvořili dva bannery k propagaci exkurzí na přírodní lokality mezi školami v Jihočeském kraji. Celkově se exkurzí zúčastnilo 367 žáků a studentů.


 

   


Provázení přírodou jižních Čech
03. 05. 2015

Cílem projektu je umožnit žákům základních a středních škol z Jihočeského kraje aktivní poznávání přírody v regionu, získávání vědomí o významu a hodnotě přírodních stanovišť. Přímá zkušenost s přírodou je nezbytná pro rozvoj environmentální vnímavosti a gramotnosti žáků. Rozhodující je však kvalita této zkušenosti, kterou určují kompetence dospělého “průvodce“ - jeho vztah k přírodě, odborný rozhled a pedagogické dovednosti. V současné době nabývá na významu role škol při zajišťování kontaktu dětí s přírodou. Mnozí učitelé jsou si toho vědomi a vyhledávají nabídky ekologických výukových programů, exkurzí nebo dlouhodobějších pobytů v přírodě, stejně jako inspiraci pro vlastní působení.

V rámci projektu uskutečníme 20 jednodenních exkurzí pro žáky 3.-9. ročníku základních škol a pro středoškoláky. Exkurze proběhnou na jaře a na podzim 2015, povedou je zkušení lektoři EVVO s pedagogickým a přírodovědným vzděláním. Naše exkurze nejsou výkladovým cvičením nebo čtením tabulí naučných stezek. Program je sestaven z pozorovatelských a výzkumných aktivit, poznávacích a prožitkových her a dalších metod aktivního učení v přírodě. Před uskutečněním exkurze obdrží pedagogové zprávu s motivačními úkoly pro žáky. Po exkurzi žáci vyplní „zpětné zrcátko“ s otázkami a úkoly, které ověří získané poznatky a naplnění cílů projektu. Na lokality nedostupné hromadnou dopravou zajišťujeme účastníkům autobusy. V rámci projektu dále vytvoříme bannery, určené k propagaci exkurzí na přírodní lokality mezi školami v Jihočeském kraji.

Projekt Provázení přírodou finančně podporuje Jihočeský kraj v rámci dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny.

                   MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace