PROJEKTY 2015-
06. 01. 2018

Výukový program je promyšlený celek na sebe navazujících učebních aktivit, které vedou účastníky k osvojování konkrétních znalostí, dovedností či vhledů. Lektor(ka) při něm využívá rozmanité učební metody, které účastníky aktivizují, a naplňují úsloví „škola hrou“. Uvádí činnosti, pomáhá žákům s řešením úkolů, organizuje sdílení výsledků, diskusi, doplňuje informace. V naší praxi dbáme na pestrost a vyváženost programů střídáním aktivit přemýšlivých, prožitkových, tvořivých, hravých, soutěživých a pohybových.  Žáci se věnují připraveným činnostem individuálně, v malých skupinách i společně.

Výukové programy probíhají v prostorách CEGV Cassiopeia nebo u vás ve škole nebo na konkrétních místech v přírodě. Doba trvání se pohybuje od 1 hodiny (pro MŠ) po celý vyučovací den (programy v přírodě) až několik dnů (pobytové programy).

V naší nabídce najdete výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně-sociální tematikou, s řadou přesahů do dalších oblastí vzdělávání. Učitelé je využívají (nejen) v rámci environmentální výchovy, která je dnes nedílnou součástí školního vzdělávání. Naše výukové programy absolvuje každoročně více než 15 000 účastníků. Lektorky a lektoři mají zkušenosti s vedením dětských kolektivů a většinou i pedagogické vzdělání.

Nabídku výukových programů můžete podrobně prozkoumat v sekci Objednávací systém.Škola hrou s Cassiopeiou
12. 12. 2017

V roce 2017 jsme realizovali projekt "Škola hrou s Cassiopeiou. Environmentální výukové programy pro školy v Jihočeském kraji." Cílem projektu bylo zajistit kvalitní podmínky pro realizaci environmentálních výukových programů (EVP) pro mateřské a základní školy v Jihočeském kraji. V rámci projektu proběhlo 312 výukových programů, kterých se zúčastnilo 6100 dětí. 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


 
                    www.sfzp.cz                         www.mzp.cz

Environmentální pobytové programy
28. 12. 2016

Celá řada spřátelených organizací po celé ČR v nedávné minulosti vybudovala vlastní pobytová střediska pro uskutečňování environmentálních pobytových programů. Cassiopeia se v tomto směru vydala jinou cestou. Od roku 2009 spolupracujeme s  poskytovateli ubytování a stravy na podnětných přírodních lokalitách v různých částech Jihočeského kraje. Zajišťujeme školám prožitkově – poznávací programy na Novohradsku, v CHKO Třeboňsko a v CHKO Blanský les. Hlavním cílem environmentálních pobytových programů je oslovit děti přírodou, přesvědčit je o tom, že stojí za to být v přírodě, pozorovat, zkoumat, hrát si, představovat jí dalším lidem. K tomu nám slouží osobní zaujetí přírodou ve spojení s pedagogickou zkušeností a přírodovědnými znalostmi. Kontaktujeme děti s přírodou pomocí pozorovatelských a badatelských úkolů, her, smyslově – prožitkových aktivit. Vytváříme dětem příležitosti k emocionálnímu propojování s přírodou, k hlubšímu porozumění přírodním jevům, chápání souvislostí, v nichž jednotlivé faktické znalosti nabývají smyslu. Pobytové programy jsou třídenní, lze však dohodnout kratší i delší program. Více informací najdete v sekci objednávací systém.

 


Při vyhledávání poskytovatelů ubytování a stravy pro naše akce jsme získali velmi rozdílné zkušenosti. Stále existují „bílá místa“, kam bychom s dětmi rádi jezdili, avšak nabídky místních podnikatelů nás neoslovují. O to více si vážíme vstřícného jednání a kvalitních služeb, které nám dlouhodobě poskytují penzion Hamr v Tereziině údolí u Nových Hradů a penzion Mlýnský Dvůr u Třeboně.

 
Výukové programy s multikulturní a osobnostně sociální tematikou
27. 12. 2016

Žákům základních škol a studentům nižšího stupně víceletých gymnázií nabízíme 17 výukových programů s multikulturní a osobnostně sociální tématikou. Součástí výuky v rámci multikulturní a osobnostně sociální výchovy je práce s postoji, názory a chováním žáků. Pro tento účel využíváme interaktivní metody a hry tak, aby měli žáci možnost vyzkoušet si a zažít různé situace, které je mohou v běžném životě potkat a taky, aby měli možnost vyjádřit svůj názor a reflektovat ho s ostatními. Výuku navíc zpestřujeme příběhy ze života, fotografiemi z různých zemí, případně krátkými filmy. Během programů se snažíme, aby žáci získali povědomí o tom, co je to multikulturní prostředí a připravili se na život v něm. Naší snahou je pracovat především s dětmi, které se vyvíjí a nejsou ještě zatížené stereotypy a předsudky. Výukové programy probíhají v prostorách CEGV Cassiopeia nebo přímo ve školách.
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace