PROJEKTY 2015-
Snadné cesty k přírodě
02. 02. 2016

Základní idea:
Celá řada škol v Jihočeském kraji má možnost využívat pro účely environmentální výchovy a vzdělávání dobře dostupnou lokalitu s podnětným přírodním prostředím. Les sto metrů za školou, rybník, louka, stromořadí, ale také klidný městský park nebo jiné „zelené“ prostranství uvnitř zástavby. Mnozí pedagogové mají zájem tyto možnosti využívat, přičemž vyhledávají informační a metodickou podporu specializovaných lektorů.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nástrojů k efektivnímu využívání snadno dostupných lokalit pro environmentální výchovu a vzdělávání.

Způsob realizace:
K tomuto cíli jsme se vydali dvěma cestami:
1.) celoroční spoluprací specializovaných lektorů s pedagogy 4 jihočeských škol
2.) vývojem dvou nových výukových programů pro děti z mateřských škol v městských parcích Českých Budějovic.

Výsledky:
1.) Pedagogové všech zapojených škol absolvovali 3 dílný cyklus workshopů zaměřený na práci s vybranými lokalitami v environmentální výchově a vzdělávání. Workshopy vedli zkušení lektoři s dlouholetou praxí, kteří předtím lokality důkladně prozkoumali. V průběhu workshopů sdíleli s účastníky poznatky a vhledy, týkající se přírody na lokalitě, a nápady na jejich přiblížení žákům prostřednictvím metod aktivního učení. První dva cykly se uskutečnily během jara 2015, poslední cyklus v první polovině podzimu. Měli jsme tak příležitost mapovat témata, které vybrané lokality nabízejí v různých ročních obdobích. Workshopů se zúčastnilo celkem 30 pedagogů, většina účastníků přitom absolvovala celý třídílný cyklus.
Na cílových lokalitách proběhly ukázkové výukové programy pro děti / žáky. Celkem proběhlo 7 programů, z toho 2 pro kolektivy dětí z mateřských škol. Pro každou školu jsme vytvořili metodickou příručku (inspiromat) pro práci s dostupnými lokalitami v environmentální výchově. Každý inspiromat vznikl v 5 tištěných kopiích, elektronickou verzi získali všichni zúčastnění pedagogové. Popsanou formu spolupráce mezi specializovanými lektory s pedagogy jsme v rámci projektu úspěšně otestovali. V dalších letech máme v úmyslu navazovat spolupráci s dalšími školami, které o ní projevily zájem.
Zapojené školy: ZŠ a MŠ Plavsko, ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ a MŠ Dubné.


  

2.) Vytvořili jsme dva nové výukové programy environmentální výchovy v přírodě pro mateřské školky, včetně pomůcek a metodik. Tyto programy jsme zařadili do našich tištěných i elektronických nabídek pro MŠ. Oba výukové programy byly 3 x pilotně odzkoušeny s kolektivy dětí českobudějovických mateřských škol. Výukový program „Kde pak přebýváš?“ se odehrává v prostředí parku Staroměstská. Hlavním tématem programu jsou stromy jako životní prostředí živočichů. Výukový program „Živly = život“ se odehrává v parku u českobudějovického planetária. Hlavním tématem programu jsou základní podmínky života lidí, zvířat i rostlin. Pilotních výukových programů se zúčastnily děti z MŠ Čéčova, MŠ Dlouhá, MŠ Pražská, MŠ Fr. Ondříčka, MŠ T. G. Masaryka, CMŠ U sv. Josefa (celkem 124 dětí). V dalších letech počítáme s realizací těchto programů dle objednávek škol i s dalším rozšířením nabídky venkovních výukových programů.


 


„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.
   MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace