PROJEKTY 2015-
Propojování s přírodou
27. 10. 2016

Tento projekt vycházel z našeho dlouhodobého záměru vytvářet příležitosti k emocionálnímu i rozumovému propojování dětí s přírodou, za tímto účelem systematicky pracovat s podnětnými přírodními lokalitami v Jihočeském kraji a vytvářet „nástroje“ pro jejich efektivní využití.

V rámci projektu jsme vyvinuli environmentální výukový program „Třeboňsko“ pro školní kolektivy od 1. do 5. ročníku ZŠ. Jde o vícedenní pobytový program. Pilotních realizací na jaře 2016 se zúčastnili žáci dvou 5. tříd ZŠ Bezdrevská Č. Budějovice, žáci 3.-5. ročníku ZŠ Olešnice a žáci 1.-2. ročníku ZŠ Tučapy. K programu byla zpracována podrobná metodika.

Dále jsme vyvinuli environmentální výukový program „Lesní stezka“ na Kleti pro 4.-9. ročník ZŠ. Tento program může být realizován jako součást vícedenního pobytového programu „Blanský les“, nebo samostatně. Pilotních realizací se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Borek a dvě skupiny žáků druhého stupně ZŠ Tučapy. K programu byla zpracována podrobná metodika.

Zejména pro školy na Strakonicku a Písecku jsme vyvinuli environmentální výukový program „Rybník jako dům“ v Národní přírodní rezervaci Řežabinec a Řežabinecké tůně ve variantách pro 3.-5. ročník ZŠ a pro 6.-9. ročník ZŠ. Pilotních realizací na podzim 2016 se zúčastnili žáci 5. ročníku ZŠ T.G.M. Písek a žáci 7. ročníku ZŠ Cehnice.

Nově vyvinuté výukové programy jsme začlenili do nabídek výukových programů pro školní rok 2016/17 (tištěné rozesíláme před zahájením školního roku, elektronické jsou dostupné na www.cegv-cassiopeia.cz v sekci „objednávací systém“). Všechny tři programy jsou již nyní objednány na jaro 2017. 

Pro zkvalitnění výukových programů na lesních lokalitách jsme vytvořili obrázkovou pomůcku „Lesní byliny“. Tato pomůcka slouží nejen k určování druhů, ale především k ekologickému průzkumu lesa se žáky základních škol. Výběr druhů je pojatý regionálně. Ke každému druhu náleží kromě fotografie také ikony vyjadřující nároky na prostředí nebo specifické vlastnosti, a stručný doplňující text.

Projekt Propojování s přírodou byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny. 


             MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace