PROJEKTY 2015-
Mezinárodní konference "Children In Permaculture"
25. 07. 2018

Mezinárodní konference "Children in permaculture - Děti v permakultuře" byla skvělou oslavou naší cesty učení, obohacující týmovou prací, příležitostí pro inspirativní navazování kontaktů a vzácným semínkem pro budoucí kroky všech, kteří se jí zúčastnili.

 

Tato událost, která se konala v Praze letos na jaře 4. - 5. května  2018, svedla dohromady  kolem 150 lidí z mnoha zemí. Byla určena pro účastníky různých zaměření - od pedagogů volného času, přes učitele ve školách a školkách, ředitele, permakulturní nadšence, vedoucí kurzů, lektorů a dalších zaměstnanců různých neziskových organizací pracujících s dětmi nebo zabývajících se venkovním učením, až po rodiny a samozřejmě děti. Mnoho českých i zahraničních dobrovolníků  podpořilo konferenci svým aktivním přínosem a pomocí. Všichni účastníci sdíleli společný sen o zapojování dětí do permakultury a začlenění permakulturní etiky a principů do vzdělávání a výchovy.

 

Na konferenci se stále odrážela důležitost tří etických principů permakultury - Péče o lidi, Péče o Zemi a Spravedlivého dělení. Tato etika byla zakotvena v každém aspektu konference a v jejím celkovém uspořádání.

 

Obě místa, na kterých se konference konala, jak ekocentrum Toulcův dvůr, tak Montessori škola Na Beránku, nabízely nádherné a rozsáhlé přírodní prostředí, ačkoliv se nacházejí uprostřed Prahy. První den jsme si užívali živou atmosféru Toulcova dvora, sídla několika úspěšně spolupracujících neziskových organizací včetně Zdravé jídelny, která nás celou dobu hostila zdravým lokálním jídlem. Montessori škola Na Beránku otevřela své dveře druhý den a inspirovala účastníky svou velkou zahradou se slaměnou venkovní učebnou a jezírkem. Učebnu designovaly, plánovaly i stavěly děti ze školy.

 

Byla představena nová kniha "Péče o Zemi, Péče o lidi a Spravedlivé dělení ve vzdělávání" v českém a anglickém vydání. Oslavili jsme naši společnou práci, do níž vložilo své znalosti a zkušenosti mnoho přispěvatelů. Vznikl tak průvodce pro všechny pedagogy, kteří chtějí zapojovat děti do smysluplné "cesty učení se" v přírodě. Hlavní autorky Lusi Alderslowe, Gaye Amus a Denise Deshaies vtiskly do knihy svůj hluboký smysl pro porozumění dětem, pečlivou pozornost k pedagogice i živoucí zvědavost.

 

Konference představovala závěrečnou akci mezinárodního projektu "Children in permaculture - Děti v permakultuře", podpořeného vzdělávacím programem Erasmus+, ve kterém spolupracovaly organizace z Velké Británie, Itálie, Slovinska, Rumunska a České republiky. Byla jedinečnou příležitostí podělit se o inovativní materiály, které v rámci tříletého projektu  (2015-2018) vznikly, například jednoduchou a srozumitelnou formou popsaná nová didaktika (Children in Permaculture Pedagogy), případové studie obsahující příklady dobré praxe, filmy, výukové plány a aktivity.

Proběhlo zde množství přednášek a praktických workshopů s výbornými prezentujícími v anglickém nebo českém jazyce. Speciální dík patří našim hlavním řečníkům Petru Danišovi a Juliet Robertson za sdílení jejich cenných pohledů. Petr Daniš, autor knihy Děti venku v přírodě: ohrožený druh? (2016) a ředitel vzdělávacího centra TEREZA, přednesl výsledky různých zahraničních studií poukazujících na důležitost trávení času venku v přírodě. Víte, kolik času děti venku tráví? https://youtu.be/8Q2WnCkBTw0


Juliet Robertson se jako expertka ve Skotsku podílela na tvorbě klíčových dokumentů týkajících se výchovy a vzdělávání dětí v přírodě, přednášela v řadě zemí světa a za svoji práci obdržela několik ocenění. Během konference nám ukázala, jak uvádět permakulturu do praxe ve školním prostředí. Její prezentace byla založena na bohatých osobních zkušenostech. Poskytla nápady na malé konkrétní kroky, kterými je možné vytvořit design jakýchkoliv školních pozemků společně s dětmi. Když jsme pozorní k jejich potřebám, děti nám je pomohou přeměnit na nádherný a funkční výukový prostor.


Pestrý program prezentací a workshopů pokryl škálu témat od vytváření venkovního výukového prostoru po propojování učení venku se školním kurikulem. Druhý den konference děti ze školy Na Beránku společně s dětmi neslyšícími ze školy Ječná a dětmi s mentálním postižením ze školy Ružinovská vytvořily spirálový záhon s květinami k lákání včel a plovoucí ostrůvek.

Mnoho dalších prezentací a workshopů vedených samotnými účastníky vytvořilo z konference participativní akci plnou příležitostí k vzájemnému učení a navazování kontaktů.

Celý tým projektu CiP je vděčný za tuto obohacující zkušenost a přeje si mít další a další příležitosti ke sdílení permakultury s dětmi i jejich učiteli. Budoucnost je slibná!

 Children In Permaculture - společný projekt organizací z pěti evropských států
28. 12. 2016

Mezinárodní projekt "Children In Permaculture" je založen na vzájemné spolupráci organizací z 5 evropských států -  Velké Británie, Itálie, Slovinska, Rumunska a České republiky. Vedoucím partnerem je Permakulturní asociace ve Velké Británii se sídlem ve městě Leeds. Českou republiku reprezentuje Cassiopeia.
Projekt probíhá od září 2015 a bude ukončen v roce 2018. Finance na jeho realizaci čerpáme ze vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+.  

Cíle projektu:

Zlepšit vzdělávání dětí prostřednictvím vývoje osnov, výukových plánů, filmu a dalších zdrojů (případové studie, internetová databáze), které umožní učitelům ve školách a školkách, vedoucím, rodičům a dalším vychovatelům zapojit děti, se kterými pracují, do celostního a udržitelného vzdělávání  a seznamovat je se permakulturou.

 • vytvoření evropské sítě - Děti v permakultuře
 • organizování místních, národních a mezinárodních akcí
 • poskytování a vedení tréninků a sdílení dovedností pro permakulturu s dětmi
 • umožnit dětem příležitosti učit se od přírody, v přírodě
Výsledky - vytváříme rozmanité zdroje pro vzdělávání dětí ve věku 3-6 let a 7-12 let:
 • webová stránka www.childreninpermaculture.com
 • průzkum zdrojů (Survey of Resources) - filmy, knihy, webové stránky atd. o zapojování dětí do permakultury
 • případové studie (Case Studies) – o tom, jak v různých státech realizujeme permakulturní vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • výukové plány (Session Plans), aktivity a další zdroje
 • krátký film
 • manuál pro učitele (Manual)
 • seminář pro učitele (Training Course)


 

Zajímá vás to?

 • čtěte CIP newsletter  - zaregistrujte se na webové stránce  CiP a bude vám pravidelně přicházet
 • prohlédněte si Children In Permaculture na youtube
 • staňte se dobrovolníkem /dobrovolnicí a pomozte nám při testování výukových plánů, připomínkování výukových plánů, technické podpoře, překladech, sdílení zkušeností s dětmi a příkladů dobré praxe) – kontaktujte nás na e-mailu: velehradska@cegv-cassiopeia.cz
 • připojte se… (Facebook, nové projekty apod.)
 • zúčastněte se vícedenního vzdělávacího semináře pro pedagogy v roce 2018 (budeme vás včas informovat) 
 


Co je permakultura?
28. 12. 2016

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy (Eva Hauserová, Permakultura CS).

Permakultura je…

 • zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • systém designu založený na ekologických principech
 • umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodo
Tři etické zásady permakultury:

péče o Zemi – obnovujme a udržujme přírodní zdroje
péče o člověka – pečujme o sebe, své bližní a společnost
spravedlivé rozdělování – sdílejme své přebytky

·         Principy permakulturního designu (dle Davida Holmgrena) – je jich celkem 12:

Např.

1.      Pozoruj a jednej
              Krása je v očích pozorovatele

2.      Zachycuj a uchovávej energii
              Kuj železo, dokud je žhavé

3.      Získávej výnos
              S prázdným žaludkem se špatně pracuje

4.      Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu
              Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace

 Odkazy:

Permakultura v ČR http://www.permakulturacs.cz/

Permakultura ve světě http://www.motherearthschool.com/permaculture.shtml

Zde si můžete přečíst článek o vztahu mezi permakulturou a environmentální výchovou, publikovaný v časopise Envigogika, vydávaném Univerzitou Karlovou.    MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace