PROJEKTY 2015-
NOVÝ PROJEKT "VENKU JE NÁM LÍP"
30. 09. 2016

Cassiopeia realizuje environmentální výukové programy pro školní kolektivy v učebnách i v přírodě. Některé interiérové programy pro MŠ a nejnižší ročníky ZŠ se týkají témat živé a neživé přírody. Mezi pedagogy jsou oblíbené, v poslední době se však mnozí na nás obrátili s dotazem, zda bychom dokázali tyto programy realizovat venku (na školní zahradě, v parku aj.)  Tyto ohlasy jsme uvítali, neboť dobře korespondují s naším dlouhodobějším záměrem zvýšit dostupnost programů environmentální výchovy v přírodě pro mateřské školy a nejnižší ročníky ZŠ. Tento záměr jsme začali naplňovat v roce 2015 s podporou MŽP vytvořením dvou nových programů pro MŠ v českobudějovických městských parcích.
Nyní máme v úmyslu vytvořit venkovní alternativy vybraných interiérových programů. Protože původní interiérové aktivity nelze jednoduše přenést do venkovního prostředí, bude zapotřebí pojmout programy nově, vytvořit nové aktivity a výukové pomůcky. Tyto nové programy nebudou vázané na konkrétní místo, ale použitelné univerzálněji na vhodných místech v okolí škol (školní zahrada, park u školy…) Výhodou terénních programu je přímý kontakt s přírodou, jehož potřebu pedagogové v poslední době čím dál více vnímají a vyjadřují. Mnoho dětí má s přírodou nedostatek zkušeností. Terénní programy pak pomáhají vytvářet základní vazbu mezi dítětem a přírodou, vzbuzovat zájem dětí o přírodu a nezřídka i překonávat strach. Základní podmínkou je přitom kvalitní lektorská práce, jejíž význam si uvědomujeme a klademe na ní důraz.       

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.Květinový klíč
29. 09. 2016

S květinkami pampeliškou, fazolkou a svízelem, prožijeme velké dobrodružství. Dnem i nocí budeme putovat přes čtvero království – jaro, léto, podzim a zimu. Od každého království, získáme klíč proměn, díky němuž odhalíme tajemství života květin.


 Stromovous
14. 09. 2016

Moudrý Stromovous nás provede svou říší stromů a odhalí nám její kouzla a tajemství.

S dětmi si zahrajeme na putování semínek a poznáme, jak žije strom v průběhu roku. Zjistíme, co potřebuje ke svému životu, a naučíme se poznávat základní druhy stromů. Celý program je obohacen o pohybové, smyslové a tvořivé aktivity.

 Včelkohraní
28. 07. 2016

Jednoho dne pana Šlupku píchla v jeho jabloňovém sadu včela a on se rozhodl všechny včely vyhnat. Co se ale, nestalo! Na jabloních pana Šlupky nevyrostlo ani jedno jablíčko. Pojďme spolu děti zjistit, proč se říká „pilný jako včelka“ a co můžeme udělat pro to, aby na všech jabloních rostla jablíčka.


 Bylinkové království
22. 06. 2016

Král Čajík provází děti po svém království. Během této cesty se potká s několika představiteli z rodu keřů, stromů a květin. Děti se seznámí s pěti nejznámějšími léčivými rostlinami a zjistí, které jejich části oplývají nejsilnější kouzelnou mocí. Pro lepší zapamatování využijeme všech pět smyslů a naučíme se kouzelná zaříkadla.


   MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace