PROJEKTY 2015-
Krok za krokem
17. 01. 2012


Projekt „Krok za krokem – Implementace environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů formou školních projektů“ je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu je posílení kvality ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních a středních školách v Jihočeském kraji.

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních a středních školách prošlo teprve krátkým vývojem. Vybavení škol pro tuto tématiku není dostatečné a podobně je to i s připraveností učitelů. Jednou z perspektivních forem environmentální výchovy a vzdělávání je realizace školních projektů. Výhodou této formy je ucelené uchopení tématu umocněné prožitkem. Jejímu využívání však brání vysoká časová náročnost a nedostatek informací.
V rámci projektu nabízíme školám zapojení do jednoho ze čtyř témat:


A - Školní zahrada – studnice prožitků a poznání
17. 01. 2012


V rámci tohoto školního projektu dojde k úpravě školní zahrady.

Jak to bude probíhat?

Ve spolupráci se školními koordinátory uspořádáme výtvarnou soutěž na úpravu školní zahrady, které se zúčastní žáci nebo skupinky žáků.

Ve škole vznikne školní projektový tým (složený ze žáků a učitelů), který přijede na exkurzi do naší zahrady. Exkurze bude doplněna výukovým programem o zahradách.

Na základě návrhů ze soutěže a podmětů z exkurze připraví školní projektový tým návrh úprav školní zahrady.

Podle návrhu vytvoříme projekt úprav školní zahrady včetně plánků, 3D modelů, projekce v různých ročních obdobích.

Následně budou uskutečněny zahradní úpravy podle projektové dokumentace.

V úplném závěru projektu proběhne několik výuk s environmentální tématikou ve školní zahradě k výuce již uzpůsobené.
B - Objevování blízkého

C - Škola pro udržitelný život

D - Ekoškola*** Stručný průběh projektu ***


Výsledky v číslech
13. 07. 2011

Název ukazatele Plán Dosaženo
Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 31   33  
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 26   28  
Počet podpořených osob - celkem 4 750   4 946  
Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - celkem 250   323  
Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků 4 500   4 623  


Výstupy projektu


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace