PROJEKTY 2015-
30. 12. 2016

Cassiopeia organizuje každoročně semináře, konference, exkurze a jiné akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Na tyto akce zveme zajímavé hosty z celé ČR, kteří se chtějí podělit o své znalosti, zkušenosti, nápady a metodické materiály k různým tématům (nejen) environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). K pravidelným akcím patří podzimní konference EVVO pro pedagogy mateřských, základních a středních škol nebo semináře k tvorbě a využívání školních přírodních zahrad. 

V Jihočeském kraji koordinujeme systematické poskytování služeb pedagogům prostřednictvím sítí M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro ZŠ a SŠ) a MRKVIČKA (pro MŠ). Tyto služby zahrnují mj. pravidelné rozesílky informačních a metodických materiálů do zapojených škol. Finance nezbytné pro koordinaci sítí a organizování ostatních akcí pro pedagogy získáváme z grantových zdrojů a formou zakázek.

V roce 2012 jsme realizovali projekt Podaná ruka, financovaný  ESF a Státním rozpočtem České republiky. Tento projekt vytvořil podmínky pro výrazné rozšíření a zkvalitnění spolupráce s pedagogy v Jihočeském kraji nad úroveň fungování sítí MRKEV a MRKVIČKA. Zapojené školy dostávaly zdarma čtvrtletně informační a metodické materiály, včetně námi vytvářených metodických inspiromatů k vybraným tématům EVVO. V rámci projektu proběhly dva cykly seminářů se zkušenými lektory EVVO, pořádané ve všech bývalých okresních městech Jihočeského kraje. Zorganizovali jsme exkurze s environmentální tematikou a vydali sborník příkladů dobré praxe EVVO v Jihočeském kraji. Na projekt Podaná ruka jsme navázali podobně pojatými projekty Uchopit a pochopit (2014) a Rozvinuté sítě (2015), v nichž jsme uplatnili další inovativní přístupy (dodávání námi vyrobených výukových pomůcek zapojeným školám, tvorba šablon pro interaktivní tabuli, dvoudenní setkání školních koordinátorů EVVO). Od listopadu 2016 působíme jako partnerská organizace Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina v tříletém projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička. 

Cassiopeia je nositelem akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona o pedagogických pracovnících.

   
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace