PROJEKTY 2015-
PŘÍRODNÍ ARCHITEKTI - SEZNÁMENÍ S PERMAKULTUROU
19. 07. 2017

Cassiopeia nabízí široké „menu“ výukových programů pro kolektivy dětí. Do budoucna bychom rádi našimi programy také předávali dětem permakulturní etiku a principy. Domníváme se, že je to jedna z nejlepších cest, jak propojit veškeré dosavadní snahy o trvale udržitelný způsob života. Z toho důvodu jsme se rozhodli začít projekt Přírodní architekti, který nám poskytuje možnost zpracovat a vyzkoušet se školními třídami tyto tři výukové programy:
● Až dojde ropa (neodpovědná spotřeba, ropný zlom – simulační hra v terénu o těžbě ropy a cestování lidí i zboží)
● Pozoruj a jednej (odpověď permakulturní etiky a principů na globální problémy – 1. péče o zemi, 2. péče o lidi, 3. sdílení)
● Přírodní architekti (principy pro víc, než udržitelný život aneb hrajeme si na permakulturní vesničku; ekologicky šetrná zahrada a dům).
Témata programů dětem přiblížíme pomocí her jim srozumitelnou formou se značnými zjednodušeními problematiky.

Cassiopeia je od září 2015 zapojena v mezinárodním projektu „Children in permaculture“ (více o tomto projektu i o permakultuře najdete v sekci Children in permaculture) podpořeném evropským programem Erasmus+. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s organizacemi z dalších čtyř evropských zemí na vývoji metodických materiálů pro pedagogy v celé Evropě, kteří chtějí předávat dětem ve výuce základy permakultury. Rozsáhlá spolupráce center ekologické výchovy se školami v ČR poskytuje jedinečnou příležitost navázat na tento projekt dalšími aktivitami, jako jsou výukové programy pro žáky základních škol. Takové programy přímo zaměřené na seznámení s permakulturou, jejími principy a využitím pro každodenní život, podle našich informací dosud nebyly v ČR vyvíjeny.

Permakultura je založená na porozumění přírodě a spolupráci s ní. To je jeden z důvodů, proč bychom výukové programy o permakultuře rádi založili především na pozorování přírody a pobytu venku a demonstrovali etiku a principy přímo tam, kde je jejich zdroj a učili se je uplatňovat také tam. V posledních letech navíc významně stoupl podíl objednávek terénních programů na rozmanitých přírodních lokalitách, jako důsledek zvýšené poptávky po kontaktu dětí s přírodou i rozšíření naší nabídky. Z toho důvodu dlouhodobě usilujeme o to, poskytovat třídám možnost účastnit se terénních programů na pro ně dobře dostupných lokalitách. V posledních letech cíleně vyvíjíme výukové programy s univerzální použitelností všude tam, kde jsou splněné základní podmínky (např. výskyt stromů, kvetoucích bylin, prostorové parametry).
Věříme, že permakultura může přinést mnoho odpovědí na současnou i budoucí ekologickou krizi a doufáme, že k tomu přispěje vývoj výukových programů pro první stupeň ZŠ v rámci tohoto projektu.

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace