PROJEKTY 2015-
PŘÍRODNÍ ARCHITEKTI - SEZNÁMENÍ S PERMAKULTUROU
19. 07. 2017

Cassiopeia nabízí široké „menu“ výukových programů pro kolektivy dětí. Do budoucna bychom rádi našimi programy také předávali dětem permakulturní etiku a principy. Domníváme se, že je to jedna z nejlepších cest, jak propojit veškeré dosavadní snahy o trvale udržitelný způsob života. Z toho důvodu jsme se rozhodli začít projekt Přírodní architekti, který nám poskytuje možnost zpracovat a vyzkoušet se školními třídami tyto tři výukové programy:
● Až dojde ropa (neodpovědná spotřeba, ropný zlom – simulační hra v terénu o těžbě ropy a cestování lidí i zboží)
● Pozoruj a jednej (odpověď permakulturní etiky a principů na globální problémy – 1. péče o zemi, 2. péče o lidi, 3. sdílení)
● Přírodní architekti (principy pro víc, než udržitelný život aneb hrajeme si na permakulturní vesničku; ekologicky šetrná zahrada a dům).
Témata programů dětem přiblížíme pomocí her jim srozumitelnou formou se značnými zjednodušeními problematiky.

Cassiopeia je od září 2015 zapojena v mezinárodním projektu „Children in permaculture“ (více o tomto projektu i o permakultuře najdete v sekci Children in permaculture) podpořeném evropským programem Erasmus+. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s organizacemi z dalších čtyř evropských zemí na vývoji metodických materiálů pro pedagogy v celé Evropě, kteří chtějí předávat dětem ve výuce základy permakultury. Rozsáhlá spolupráce center ekologické výchovy se školami v ČR poskytuje jedinečnou příležitost navázat na tento projekt dalšími aktivitami, jako jsou výukové programy pro žáky základních škol. Takové programy přímo zaměřené na seznámení s permakulturou, jejími principy a využitím pro každodenní život, podle našich informací dosud nebyly v ČR vyvíjeny.

Permakultura je založená na porozumění přírodě a spolupráci s ní. To je jeden z důvodů, proč bychom výukové programy o permakultuře rádi založili především na pozorování přírody a pobytu venku a demonstrovali etiku a principy přímo tam, kde je jejich zdroj a učili se je uplatňovat také tam. V posledních letech navíc významně stoupl podíl objednávek terénních programů na rozmanitých přírodních lokalitách, jako důsledek zvýšené poptávky po kontaktu dětí s přírodou i rozšíření naší nabídky. Z toho důvodu dlouhodobě usilujeme o to, poskytovat třídám možnost účastnit se terénních programů na pro ně dobře dostupných lokalitách. V posledních letech cíleně vyvíjíme výukové programy s univerzální použitelností všude tam, kde jsou splněné základní podmínky (např. výskyt stromů, kvetoucích bylin, prostorové parametry).
Věříme, že permakultura může přinést mnoho odpovědí na současnou i budoucí ekologickou krizi a doufáme, že k tomu přispěje vývoj výukových programů pro první stupeň ZŠ v rámci tohoto projektu.

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace