PROJEKTY 2015-
Cassiopeia vyvinula výukový program v českobudějovickém parku Čtyři Dvory
18. 09. 2017

Jedním z našich dlouhodobých záměrů je maximálně využít přírodní prvky uvnitř městské zástavby pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy dětí. Již řadu let uskutečňujeme zážitkově – vzdělávací programy pro žáky základních škol v naší přírodní zahradě, ve Stromovce nebo v okolí řeky Malše. Před dvěma lety jsme s podporou Ministerstva životního prostředí vyvinuli a odzkoušeli výukové programy pro děti z mateřinek v parcích Staroměstská a Háječek. V letošním roce jsme se rozhodli pracovat s podnětným prostorem nedávno zřízeného parku Čtyři Dvory, kde se udržované plochy střídají se záměrně ponechanými kouty „divočiny“.

Nově vytvořený program pro děti ve věku 8-12 let absolvovali jako první žáci 3.A a 3.B základní školy Oskara Nedbala. Program dostal pracovní název „Co je v parku od přírody“. Pečlivě připravené úkoly a hry přivedly děti k mnoha objevům, například o tom, že louka plná květů může vzniknout náletem semínek ze širokého okolí, že kouty nesečené „divočiny“ chrání malé i velké živočichy, hloučky stromů a keřů slouží k hnízdění a získávání potravy ptákům a v kalužích s mělkou vodou mohou žít organismy z rybníka. Na závěr programu si děti rozluštily klíčové slovo, spojené s přírodním prostředím parku – rozmanitost.  

Z reakcí dětí bylo zřejmé, že je program baví, pomáhá jim propojit se s přírodou a získávat o ní zájem. Během jedné z aktivit pak mimochodem našly byliny, které v našich končinách nejsou úplně běžné – jehlici trnitou a rozrazil dlouholistý. Jedna třída měla příležitost pozorovat v městském parku srnu. Výukový program „Co je v parku od přírody“ se stal součástí naší stálé nabídky pro základní školy (nejen) z Českých Budějovic.         

Vývoj a pilotní realizaci výukového programu „Co je v parku od přírody“ jsme uskutečnili  v rámci projektu „Rozmanité cesty k přírodě“, podpořeného Jihočeským krajem.


 
     Cassiopeia vyvinula třídenní environmentální program Česká Kanada
18. 09. 2017

Již od roku 2009 pořádáme pro základní školy vícedenní environmentální programy na podnětných lokalitách v Jihočeském kraji. Programy probíhají venku, jen za nesnesitelného počasí se přemísťujeme načas do interiéru. Ubytování a stravu účastníkům zajišťujeme ve spolupráci s místními provozovateli. Začínali jsme na Novohradsku, postupně jsme však vyvinuli další pobytové programy Třeboňsko,  Blanský les a Slepičí hory. Ve školním roce 2016/17 se těchto programů zúčastnilo celkem 17 školních tříd.

Na žádost jedné z pravidelně spolupracujících škol jsme zaměřili pozornost i na východ kraje a vytvořili třídenní environmentální program Česká Kanada. Ze základny v přírodním rekreačním areálu Centrum Česká Kanada poblíž Kunžaku jsme se vydali na nejvyšší vrchol Jindřichohradecka Vysoký kámen a do okolí osady Zvůle. Úkoly na cestách vedly děti k objevování a zkoumání „přírodních soch““ v podobě kamenných seskupení a „divotvorných“ stromů, k rozeznávání skrytých příběhů o jejich vzniku, Do programu jsme zapojili též místní legendy a pověsti, aktivity zaměřené na krajinotvornou činnost tekoucí vody a krátký noční výlet do přírody. Mnoho dětí zaujalo zkoumání mikrosvětů podél lesních potůčků či na pařezech, které se po úvodním navození lektorem stalo spontánní a radostnou aktivitou.

Česká Kanada je již pátou oblastí jižních Čech, ve které provázíme děti ze základních škol s cílem zaujmout je přírodou a navodit porozumění jevům, které v ní nastávají samovolně nebo v důsledku lidských činností. V budoucnu však chceme začlenit do nabídky pro základní školy ještě šestý program – Vyšebrodsko.

Vývoj a pilotní realizaci výukového programu Česká Kanada jsme uskutečnili  v rámci projektu „Rozmanité cesty k přírodě“, podpořeného Jihočeským krajem.


 


   
  


ROZMANITÉ CESTY K PŘÍRODĚ
19. 07. 2017

V roce 2017 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt „Rozmanité cesty k přírodě“. Tento projekt vychází z našeho dlouhodobého záměru vytvářet příležitosti k emocionálnímu i rozumovému propojování dětí s přírodou, za tímto účelem systematicky pracovat s podnětnými přírodními lokalitami v Jihočeském kraji a vytvářet „nástroje“ pro jejich efektivní využití.

Součástí projektu je tvorba a pilotní realizace dvou výukových programů v terénu pro žáky základních škol na Strakonicku (lokality Podskalí a Tůně u Hajské). Účastníci programů se hravě a badatelsky seznámí s významnými přírodními fenomény Strakonic a nejbližšího okolí. Zejména školám na Českobudějovicku má sloužit nový výukový program v parku 4 Dvory. Tento park je příkladem ekologické obnovy s využitím spontánních přírodních dějů. Účastníci programu se hravě a badatelsky seznámí s osídlováním uvolněného prostoru živými organismy, s rozdílným vlivem pravidelné údržby a záměrného bezúdržbového režimu na vývoj ekosystému, uvědomí si rozmanité funkce veřejné zeleně.

Nabídku vícedenních pobytových programů pro základní školy rozšiřujeme o nový program Česká Kanada.  Účastníci programu se hravě a badatelsky seznámí s významnými přírodními fenomény oblasti (originální žulová seskupení, vodní a lesní ekosystémy), jejich vývojem a ovlivněním lidskou činností. Pilotní realizace program proběhne v září 2017.

Vzdělávací a prožitkové programy na podnětných přírodních lokalitách pomáhají dětem propojovat se s přírodou a získávat o ní zájem. Vytvářejí příležitosti k soustavnému zvyšování environmentální citlivosti a gramotnosti obyvatel regionu.

V rámci projektu dále pokračujeme v tvorbě obrázkových pomůcek, vhodných pro pozorování a zkoumání přírody (nejen) během výukových programů.  Na loni vytvořenou pomůcku “Lesní byliny” navazujeme podobně zpracovanou pomůckou “Byliny na loukách a podél cest”. Pomůcky jsou  kapesního formátu, ve tvaru rozevíracího vějíře, s fotografiemi a doprovodnými texty. Výběr druhů přizpůsobujeme potřebám terénní výuky v krajině jižních Čech.

Projekt Rozmanité cesty k přírodě byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny. 
           
 
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace