PROJEKTY 2015-
O NÁS
28. 12. 2016

Bylo nebylo, těsně před vánoci roku 1994 se  skupina aktivních lidí rozhodla založit neziskovou organizaci. Hnutí Brontosaurus se rozšířilo o jeden základní článek, který byl pojmenován "Forest". Jeho činnost se brzy nasměrovala k provozování ekologicky zaměřeného vzdělávacího centra, které se začlenilo do "proudu" vznikajících center podobného typu v celé ČR. Pod názvem "Cassiopeia" existuje a rozvíjí se déle než 20 let
 
Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí. Toto poslání se snažíme naplňovat realizací projektů a výukových programů s environmentální, multikulturní a osobnostně sociální tematikou.  Spolupracujeme přitom se školami všech typů v Jihočeském kraji. Hlavní cílovou skupinu našich aktivit tvoří žáci základních škol, děti z mateřských škol a učitelé. Příležitostně pořádáme také  volnočasové aktivity pro děti a mládež a osvětové akce pro veřejnost. Studenti vysokých škol u nás absolvují praxe. Jsme školicím střediskem Pedagogické fakulty a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Při rozviji našeho oboru činnosti spolupracujeme s podobně zaměřenými organizacemi v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku. Jsme členy krajské sítě environmentálních center v Jihočeském kraji KRASEC a celorepublikové Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Výroční zprávy:


2015
2014
2013
2012
2011
2010

2009
2008
2007

 

 
    

  Zaměstnanci
28. 12. 2016


    Mgr. Tomáš Smrž
  - předseda Základního článku Hnutí Brontosaurus - Forest,
  ředitel vzdělávacího centra Cassiopeia
- lektor environmentálních výukových programů pro všechny, kdo umí číst a psát :-) 
  specialista na výukové programy v přírodě
  - lektor vzdělávacích akcí pro pedagogy, autor publikací
  
    smrz(zavináč)cegv-cassiopeia.cz  Mgr. Tereza Velehradská

- místopředsedkyně Základního článku Hnutí Brontosaurus - Forest
- lektorka environmentálních výukových programů zvláště pro ty, kdo umí číst a psát :-)
- koordinátorka mezinárodního programu Ekoškola v Jihočeském kraji
- realizátorka mezinárodního projektu Children In Permaculture

velehradska(zavináč)cegv-cassiopeia.cz
 
  Mariana Fendrychová, DiS.
  - lektorka environmentálních výukových programů pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
   - koordinátorka externích spolupracovníků a studentských praxí
- koordinátorka aktivit strakonického pracoviště
  - koordinátorka akcí pro veřejnost    
  - realizátorka projektu Venku je nám líp!
 
  fendrychova(zavináč)cegv-cassiopeia.cz


 
  Ing. Lenka Smržová

  administrátorka, finanční manažerka

  smrzova(zavináč)cegv-cassiopeia.cz  Mgr. Jana Vlasáková

  - lektorka environmentálních výukových programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
  - lektorka výukových programů multikulturní výchovy
  - realizátorka akcí pro veřejnost

  jana.vlasakova(zavináč)cegv-cassiopeia.cz


  Mgr. Zdenka Doubravka
- lektorka výukových programů osobnostně sociální výchovy
- lektorka environmentálních výukových programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
- realizátorka akcí pro veřejnost

zdenka.doubravka(zavináč)cegv-cassiopeia.cz   EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

RNDr. Eva Koutecká, PhD.
organizátorka vzdělávacích akcí pro pedagogy
koordinátorka celostátních programů pro školy "Mrkev" a "Mrkvička" v Jihočeském kraji 

koutecka@cegv-cassiopeia.cz

Bc. Petr Kurz

- místopředseda Základního článku Hnutí Brontosaurus - Forest
- vedoucí dětského oddílu Draci

kurz(zavináč)cegv-cassiopeia.cz

Ing. Josef Kubín
pc servis, web

Mgr. Nikola Papežová
lektorka environmentálních výukových programů

Ing. Zuzana Štětková
realizátorka projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička
lektorka vícedenního environmentálního programu Třeboňsko

Mgr. Marie Rajnošková
realizátorka projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička

Mgr. Adéla Hrubá
realizátorka projektu Children In Permaculture

Markéta Applová
údržba přírodní zahrady

Ing. Monika Pýchová
lektorka seminářů k tématu přírodních zahrad

Ing. Iva Šímová, PhD.
lektorka environmentálních výukových programů v terénu


 
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace