PROJEKTY 2015-
MRKVIČKA
07. 04. 2015

Cílem projektu Mrkvička je podpora realizace ekologické výchovy v mateřských školách Jihočeského kraje, zajištění aktuálních informací a metodické pomoci pro učitele mateřských škol. Nově je "Mrkvička" otevřena také 1. a 2. třídám základní školy a mateřským centrům.

Registrací do sítě Mrkvička na rok 2016 vám nabízíme tyto služby:
a)      4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu Mrkvička
b)      Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
c)      Možnost zvýhodněné inzerce o Vašich projektech z OP VK v rámci povinné publicity včetně Informačního bulletinu Mrkvička navíc
d)      Přístup do archivu e-bedrnik (archiv Informačního bulletinu Mrkvička od roku 2007)
e)      Další regionální nabídky

Aktuální dění v rámci projektu EVVO (exkurze, konference, semináře, 2D setkání) naleznete zde.
Pro registrované zde metodický servis (zajímavé publikace, pomůcky, metody EVVO) a diskuse pro sdílení zkušeností a nápadů.


Registraci na roky 2016- do odvolání, pro nové zájemce:
je třeba provést online na stránkách pavučiny.  Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě co nejdříve.
Vytištěnou registraci doručte na adresu:
CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice 370 11

Nově naleznete v registračním formuláři políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel Informačního bulletinu Mrkvička v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2016 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov a zašleme Vám ji spolu s první rozesílkou (únor 2016). Doporučujeme Vám proto, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali.  V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2016, obdržíte fakturu cca do jednoho měsíce po registraci.

Registrační poplatek za služby poskytované v síti Mrkvička jsou zpoplatněny částkou ve výši 400 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

Projekt na celostátní úrovni administruje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina a v Jihočeském kraji koordinuje Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích.

Kontakt na krajského koordinátora:
RNDr. Eva Koutecká, Ph.Dr.
koutecka@cegv-cassiopeia.cz
725 515 994, 385 520 951

Informace pro zaregistrované školky:
Vaše registrace pro rok 2016 TRVÁ, není třeba ji obnovovat. V případě, že se chcete ze sítě Mrkvička od roku 2016 odhlásit, prosím, kontaktujte nejpozději do 31. ledna 2016 svého krajského koordinátora. Poté bude vystavena faktura na registrační poplatek v roce 2016. Děkujeme za pochopení.

První rozesílka v roce 2016 proběhne začátkem března 2016, téma Informačního bulletinu Mrkvička č. 1 bude Blíž přírodě. S touto rozesílkou obdržíte také fakturu k úhradě registračního poplatku v síti Mrkvička za rok 2016 na částku ve výši 400 Kč a osvědčení pro člena sítě Mrkvička na rok 2016. Budeme se těšit na spolupráci s vámi.


Mrkvička je malá, pouze tím, že je určena pro ty nejmladší. Ani v nejmenším není malinká kvalitou a už vůbec není malá odhodláním řady pedagogickým pracovníků šířit ekologickou výchovu na mateřské školky, učit děti poznávat přírodu a budovat u nich láskyplný vztah ke všemu živému.

A co bude dál? Doufejme, že si Mrkvička najde své místo, nepřijde o své cíle a poslání a bude pro učitele přínosem a že společným úsilím dokážeme vypěstovat nejen „šťavnatou a zdravou mrkvičku“, ale také dostatek semínek, která se budou úspěšně šířit a jen tak neztratí svou klíčivost.

Projekt vznikl v roce 2006 díky podpoře Jihočeského kraje, v roce 2007 byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a v roce 2008 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2011 síť znovu podpořilo Ministerstvo životního prostředí. V roce 2015 je síť podpořena Jihočeským krajem a Ministerstvem životního prostředí díky projektu "Rozvinuté sítě".

Proběhlý projekt v rámci sítě: S Mrkvičkou na zkušenou
Prezentace zde.


 
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace