PROJEKTY 2015-
M.R.K.E.V.
10. 03. 2015

Projekt: „M.R.K.E.V“ – Metodika Realizace Komplexní Ekologické Výchovy

M.R.K.E.V. je dlouhodobým programem Síťstředisek ekologické výchovy Pavučina (dále jen SSEV Pavučina), který je realizován již od roku 2001. Jeho podstatou je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezové tématu do školních vzdělávacích programů.

 V současné době (k datu 27. října 2015) je v síti M.R.K.E.V. zapojeno 794 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR.

Členství v síti je otevřeno všem základním, středním školám a školským zařízením se zájmem o environmentální výchovu.


Aktuální dění v rámci projektu EVVO (exkurze, konference, semináře, 2D setkání) naleznete zde.
Pro registrované zde metodický servis (zajímavé publikace, pomůcky, metody EVVO) a diskuse pro sdílení zkušeností a nápadů.

REGISTRACE NA ROKY 2016-do odvolání, pro nové zájemce:
Registraci na rok 2016 je třeba provést online na www.pavucina-sev.cz. Po on-line registraci vám  následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě co nejdříve.
Vytištěnou registraci doručte na adresu:
CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice 370 11
 
Nově naleznete v registračním formuláři políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web.

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2016 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov a zašleme Vám ji spolu s první rozesílkou (únor 2016). Doporučujeme Vám proto, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali.  V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2016, obdržíte fakturu cca do jednoho měsíce po registraci.

Kontakt na krajského koordinátora:
RNDr. Eva Koutecká, Ph.Dr.
koutecka@cegv-cassiopeia.cz
725 515 994, 385 520 951

Registrační poplatek za služby poskytované v síti M.R.K.E.V. jsou zpoplatněny částkou ve výši 500 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště
, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

Registrací do sítě MRKEV na rok 2016 vám nabízíme tyto služby:
1)      4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Bedrníku
2)      Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
3)      Možnost zvýhodněné inzerce o Vašich projektech z OP VK v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc
4)      Přístup do archivu e-bedrnik (archiv Bedrníku)
5)      Další regionální nabídky Harmonogram rozesílek Bedrníků v roce 2016 a témata: únor (Blackout, život bez elektřiny), květen (Od ZOO po zookoutky), srpen (Zdravé stravování), listopad (Reklama). Změna témat je dle podpořených projektů Pavučiny možná. Informace pro zaregistrované školy: Vaše registrace pro rok 2016 TRVÁ, není třeba ji obnovovat. V případě, že se chcete ze sítě MRKEV od roku 2016 odhlásit, prosím, kontaktujte nejpozději do 31. ledna 2016 svého krajského koordinátora. Poté bude vystavena faktura na registrační poplatek v roce 2016. Děkujeme za pochopení.  První rozesílka v roce 2016 proběhne koncem února 2016, téma Bedrníku č. 1 bude Blackout, život bez elektřiny. S touto rozesílkou obdržíte také fakturu k úhradě registračního poplatku v síti MRKEV za rok 2016 na částku ve výši 500 Kč a osvědčení pro člena sítě MRKEV na rok 2016. Budeme se těšit na spolupráci s vámi. V roce 2015 je síť podpořena Jihočeským krajem a Ministerstvem životního prostředí díky projektu "Rozvinuté sítě".    MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace