PROJEKTY 2015-
Kamarád jako kamarád
31. 08. 2009

Projekt Kamarád jako kamarád byl zaměřen na podporu zkvalitnění realizace průřezového tématu „Multikulturní výchova“ na základních školách a víceletých gymnáziích. Naše aktivity byly určeny dvěma cílovým skupinám.

104 žáků II. stupně ZŠ se zúčastnilo aktivity Školní projekt. V ní absolvovali čtyři 120 minutové výukové programy, ve kterých získali základní znalosti z multikulturní výchovy, ale především jsme se je snažili vést k respektu a toleranci k ostatním lidem bez ohledu na to, z jaké sociokulturní skupiny pochází. V závěru Školního projektu měli možnost účastníci projektu předat získané znalosti, dovednosti a postoje formou tvůrčí práce ostatním žákům školy.


Pedagogové měli možnost zúčastnit se jednoho z našich bezplatných seminářů (témata Realizace MKV a Migrace) anebo získat příručku Cvičení pro multikulturní výchovu.


Celkem jsme zrealizovali 7 seminářů pro pedagogy ZŠ a víceletých gymnázií a proškolili 97 osob. Při realizaci této části projektu jsme vyšli vstříc školám, které projevily velký zájem o uskutečnění semináře Realizace MKV přímo na půdě školy pro většinu členů pedagogického sboru. Na našich seminářích získali pedagogové jednak teoretické informace k některým tématům MKV, ale především praktické návody, jak tato témata realizovat ve třídách. Podle zpětné vazby, kterou jsme od pedagogů dostali, usuzujeme, že semináře naplnily jejich očekávání a budou přínosem pro jejich další pedagogickou praxi.


V publikaci Cvičení pro multikulturní výchovu jsou metodicky zpracována vybraná témata MKV do samostatných vyučovacích hodin. Publikace si je možné objednat nebo stáhnout v elektronické podobě na adrese www.cegv-cassiopeia.cz.

Výstupy, které byly vytvořeny v rámci projektu, budeme cílovým skupinám nadále nabízet a plánujeme je i rozšiřovat.

V rámci projektu vznikla publikace
Cvičení pro multikulturní výchovu.

V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z
programů pro děti a seminářů pro učitele.Popis projektu


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace