PROJEKTY 2015-
19. 07. 2017


Cassiopeia dlouhodobě vytváří a udržuje přírodní zahradu ve svém areálu na sídlišti Vltava. Součástí zahrady jsou ukázky přírodních biotopů, ekologického pěstování rostlin, herní, prožitkové a vzdělávací prvky.
Zahrada slouží k uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, k ochraně volně žijících živočichů, k relaxaci místních obyvatel a také jako inspirace pro vytváření školních i soukromých přírodních zahrad. Je certifikovaná jako Ukázková přírodní zahrada (www.prirodnizahrada.eu) i jako pozemek s prvky trvalé udržitelnosti (www.permakulturacs.cz).
V zahradě probíhají výukové programy pro školní kolektivy, semináře pro pedagogy, příležitostné akce (např. Den dětí). V době naší přítomnosti je zahrada volně přístupná veřejnosti.  

 

 

 ROK V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ
19. 07. 2017

V roce 2017 realizujeme s podporou Statutárního města České Budějovice projekt „Rok v přírodní zahradě – prožitky, vzdělávání a ochrana biologické rozmanitosti“. Cílem projektu je soustavné zlepšování ekologických i vzdělávacích funkcí přírodní zahrady při aktivním zapojení dětí i dospělých osob.

V přírodní zahradě vytváříme nové biotopy a upravujeme stávající tak, aby byly co nejlépe přizpůsobené podmínkám prostředí. Aktualizujeme a doplňujeme informační systém zahrady. Nabízíme návštěvníkům možnost podílet se vlastními fotografiemi na vzniku prezentační fotoknihy. Dva velké záhony v centru zahrady jsme vyčlenili pro žáky 3. ročníku ZŠ Máj I České Budějovice, kteří zde s naší pomocí pěstují pestrou směs zeleniny a doprovodných rostlin v souladu s principy přírodních zahrad a permakultury. Mají při tom příležitost pozorovat život rostlin od semínka v půdě po zralé semínko na rostlině, vztahy mezi rostlinami a prostředím i mezi rostlinami navzájem. Ve spolupráci s Gengel, o.p.s. se podílíme na uchovávání starých a krajových odrůd kulturních rostlin v ČR.

 

Další fotky z celého roku si můžete prohlédnout zde:

                                                 ZELENÝ DŮM 2017
19. 07. 2017

V letošním roce jsme v menším rozsahu obnovili loňskou výstavu „Zelený dům“. Znovu pěstujeme krásně kvetoucí rostliny v různých „vychytaných“ nádobách se zahradním kompostem. Nádoby s rostlinami „oživují“ jinak nevzhledné venkovní schodiště u budovy.  Dolní část schodiště tentokrát lemují hrnky vyrobené klienty sousední sociálně terapeutické dílny Domino. Do nich jsme vsadili květináčky s rostlinami dobře odolávajícími suchu. Děkujeme Českému nadačnímu fondu pro Vydru za přechování části loňských rostlin v nezamrzajícím skleníku!

 Zelený dům – inspirace pro nápadité a ekologicky šetrné pěstování rostlin na balkonech, terasách, okenních parapetech a jiných částech budov
12. 12. 2016

V roce 2016 jsme s podporou města České Budějovice realizovali projekt „Cassiopeia – zelený dům a zahrada.“ Klíčovou aktivitou projektu se stalo „kreativní ozeleňování“ budovy  s využitím tradičních i netradičních pěstebních nádob a rostlin. Naším cílem bylo představit návštěvníkům zahrady dosud málo známé možnosti, jak ozelenit doslova každý kout na domě, přístupný lidské péči a slunečním paprskům. Pořídili jsme nádoby speciálně přizpůsobené pro uchycení na zábradlích, zdech, v rozích i na dešťových okapech, vertikální sestavy pro efektivní práci s malým prostorem. Svépomocí jsme vytvořili vertikální pěstební systém z vyřazené dřevěné palety, osázeli jsme i „staré krámy“ ze sklepů a půd. S výsadbou nám pomohli žáci 9. ročníku ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a účastníci letošního Dne dětí v přírodní zahradě. 


 

Hlavním „výstavním prostorem“ se stalo točité venkovní schodiště na západní straně budovy, kam bylo možné umístit nejvíce ukázek různých pěstebních nádob. Na parapetech oken na jižní straně jsme ponechali světlomilné a sucho snášející rostliny v samozavlažovacích truhlících.  Na severní stranu budovy jsme umístili polostinné druhy s vyššími nároky na vlhkost vzduchu.


K hlavním zásadám tvorby přírodních zahrad patří nepoužívání rašeliny. Rašeliniště, na kterých rašelina vzniká, nám totiž poskytují mnohem cennější služby v neporušeném stavu. Zadržují obrovská množství vody a snižují tím četnost a sílu povodní. Navíc představují jedinečné ostrůvky severské přírody ve střední Evropě, umožňující přežití mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin. Z těchto důvodů jsme pro pěstování rostlin v nádobách použili kompost, vytvořený přímo v naší zahradě. Již z předchozích let máme ověřeno, že rostliny v kompostu prospívají přinejmenším stejně dobře, jako v rašelinných substrátech.  Sehnat na českém trhu substrát bez rašeliny bylo donedávna nemožné. Na podzim 2016 se nám to konečně podařilo.

Pěstovat pěkné balkonové rostliny bez rašeliny, bez chemických postřiků a průmyslových hnojiv? S ohledem na běžnou praxi to vypadá téměř neuvěřitelně, ale buďte si jistí, že to jde. Pokud zvolíte správné rostliny pro daná stanoviště, nenecháte je žíznivět ani dusit se v bahně, a nebudete trvat na tom, že každá z nich musí být miss balkon.


  

 


            


 Škola hrou v přírodní zahradě
12. 09. 2016

V měsíci květnu a červnu se převážná část našich výukových programů odehrává v terénu. Jedním z nich je program U nás na zahrádce“, určený dětem z mateřských škol a nejmenším školákům. Pro děti jsou připravená stanoviště s různou tématikou: bylinky a jejich určení podle vůně, vaření bylinkového čaje z vlastnoručně nasbíraných bylinek, zkoumání pod kamenem, starým dřevem a v kompostu (kdo z živáčků se tu skrývá a jaký význam má pro zahradu), sázení sazenic zeleniny a letniček, jejich mulčování a zalévání.  K největším zážitkům patří prolézání dutým kmenem a chůze po smyslovém chodníčku bosýma nohama a ještě se zavázanýma očima. To se nese zahradou pískot holčiček a jásot kluků nad zjištěním, že chodit bosky je něco nového a nepoznaného. Program je hlavně prožitkový a pozorovací, děti vnímají přírodu všemi smysly, rozvíjejí emocionální propojení s přírodou i praktické dovednosti.

Další výukové programy uskutečňujeme na naší zahradě i v zahradách mateřských a základních škol – Pavoučí říše, Bylinkové království, Stromovous, Včelkohraní nebo Květinový klíč. Více informací o nich najdete v sekci objednávací systém.


 

 Plánek naší zahrady
12. 04. 2016 1.  Vrbové týpí
 2.  Broukaliště
 3.  Vinice s podsadbou trvalek
 4.  Smyslový chodník
 5.  Výukový prvek
 6.  Rašeliniště
 7.  Jabloně
 8.  Kmeny k lezení
 9.  Altán – venkovní učebna
10. Pískoviště
11. Houpadlo
12. Vyvýšené záhony
13. Bylinková spirála
14. Jezírko
15. Kamenná zídka
16. Smíšený záhon jahod a bylinek
17. Rybízy, angrešty
18. Trvalkové záhony
19. Meruňka s podsadbou
20. Komposty a bylinky
21. Lesní jahody, bylinky
22. Vrbový plot a álej
23. Jezírko s čolky
24. Hmyzí hotel
25. Vřesoviště


Přírodní zahrada - životní prostor motýlů a ptáků
16. 01. 2016

Ukázková přírodní zahrada v sídle centra Cassiopeia v Českých Budějovicích funguje jako ostrov života v sídlištní zástavbě. Cíleně zde vytváříme příznivé životní podmínky pro různé skupiny volně žijících živočichů.
V roce 2015 jsme se zaměřili na zlepšení životních  podmínek pro motýly a ptáky. Vysadili jsme nektarodárné rostliny pro  dospělce motýlů, udržovali nesečené plošky trávníků pro vývoj housenek a dalších hmyzích larev. Obnovili jsme část živého plotu z keřů, poskytujících ptákům chutné bobule i příležitosti k hnízdění.
Zlepšili jsme také informační systém zahrady. Na dvou stojanech jsme umístili obrázkové knihy ve formátu A3, ve kterých si návštěvníci mohou listovat, seznámit se blíže s koncepcí přírodní zahrady a s jejími ptačími obyvateli.
V rámci projektu Zahrada plná motýlů a ptáků jsme dále vytvořili zahradní poznávací hru na motivy geocachingu a uspořádali dva semináře pro pedagogy pod vedením externích lektorů:

13. 9. Přírodní zahrada pro děti – herní a výukové prvky 15 návštěvníků

1. 10. Pohádková zahrada 23 návštěvníkůProjekt Zahrada plná motýlů a  ptáků byl podpořen Statutárním městem České Budějovice.

   
Vyvýšený kompostovací záhon z listí
14. 01. 2016

Základ záhonu tvoří loňské spadané listí překryté kompostem z předloňského listí se žížalami. Ohrádka byla vytvořena z ořezu parkových dřevin a ze starého koberce. Je to návrh pro pěstování zeleniny na školních zahradách či na sídlišti. Nemusí se rýpat do země a narušit případné inženýrské sítě ani vykopávat zahrabané kameny. Použitý materiál je levný a dostupný, navíc se listí nemusí odvážet na skládky a po zetlení se dále použije jako zahradní zemina.
Na jaře se povrch záhonu může osít ředkvičkami, hráškem, mrkví či slunečnicí. Později lze doplnit sazenicemi rajčat či dýní. Během zimy lze pěstovat mrazuvzdornou růžičkovou kapustu nebo kadeřávek. Polovinu záhonu lze na podzim vyházet, použít jako zeminu do truhlíků a získaný prostor znovu zaplnit spadaným listím. Ze starého listí lze tak vyprodukovat sladké jahody, chutná rajčata, křupavé ředkvičky nebo slunečnici pro ptáčky.

Doprovodné foto: Vyvýšený záhon z listí na jaře a na podzim.První českobudějovické broukoviště
20. 05. 2011

V odpoledních hodinách dne 18. května 2011 se na zahradě ekocentra sešli dobrovolníci, zaměstnanci Cassiopeii a pracovníci Cally – sdružení pro záchranu prostředí, aby společně postavili první českobudějovické broukoviště. Jedná se o osvědčený způsob pomoci ohroženým i běžným druhům hmyzu vázaným na mrtvé dřevo. Broukoviště je vlastně skupina kmenů, špalků či větví zakopaných částečně v zemi nebo na ní položených. Nápad pochází z Britských ostrovů, kde se tzv. loggery staly zajímavým doplňkem ochrany ohrožených druhů, především roháče obecného.

Velkou výhodou broukovišť je možnost ukládání biologicky cenných stromů v původní poloze „na stojato“. Pokud totiž pokácený strom položíme, rychle se v něm od země zvyšuje vlhkost, což může znamenat úhyn larev, které v něm žijí.

Broukoviště ovšem nevyhovuje všem druhům brouků vázaných na staré stromy. Druhy brouků preferující vývoj v živém dřevě, např. někteří krasci a tesaříci, mohou ještě často v broukovišti dokončit vývin, ale už do něj nekladou vajíčka. I pro ně je ovšem umístění kmenu v broukovišti lepší variatou, než jeho spálení v kamnech.
Je poměrně obtížné předpovídat, jaké druhy broukoviště osídlí. Záleží vždy na jeho umístění, oslunění nebo vzdálenosti od míst, kde se již nějací brouci mrtvého dřeva vyskytují. V zásadě ale platí, že mrtvého dřeva je v krajině velký nedostatek, takže když si vytvoříte broukoviště třeba na vlastní zahradě, brouci ho určitě dříve nebo později najdou.

„Broukoviště nelze v žádném případě chápat jako plnohodnotnou náhradu za pokácené stromy nebo jejich vytvořením dokonce kácení ospravedlňovat. Měla by být součástí osvětové činnosti nebo krajním řešením pro případ, že stromy je nutné pokácet z bezpečnostních důvodů,“ říká Jiří Řehounek z Cally. A dodává: „Pro hmyz je samozřejmě vždy lepší, pokud ponecháme kmen na místě ve formě živého či mrtvého stromového torza.“
„Nové broukoviště se stalo zajímavým doplněním naší přírodní zahrady. Určitě ho využijeme i při našich výukových programech v zahradě. Děti rády zkoumají úkryty brouků a jiného hmyzu." říká Monika Pýchová z Cassiopeii.
Českobudějovické broukoviště vzniklo ze společné iniciativy Cally a Cassiopeii. Cassiopeia se dlouhodobě zabývá poradenstvím v oblasti přírodních zahrad. Calla poskytuje poradenství v oblasti ochrany hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo. Dotazy lze posílat e-mailem na calla@calla.cz nebo s pomocí formuláře na www.calla.cz/poradna
.

Více informací o broukovištích a dalších formách ochrany ohrožených druhů naleznou zájemci na novém webu Stromy a hmyz (www.calla.cz/stromyahmyz).


 
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace