PROJEKTY 2015-
Knihovna Multikulti klubu
08. 11. 2010

Otvírací hodiny knihovny

Pondělí: 15:00 – 17:00
Čtvrtek: 12:00 – 16:00

Pokud Vám naše otevírací doba nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat a domluvit se na jiném čase.Kde knihovnu najdete?

CEGV Cassiopeia, ZČ HB Forest

Jizerská 4
370 11 České Budějovice

V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava v areálu MŠ Jizerská naproti konečné MHD. Můžete jet městskou hromadnou dopravou č. 19,14 (Vltava - točna), č. 9 (Vltava), č. 5, 8, 17 (Vltava střed). Od nádraží jedou č. 8, 9, 17, 19.Kontakty:

e-mail: kalousova@cegv-cassiopeia.cz
telefon: 385 520 951
mobil: 725 515 994

 

Katalog on-line 

 

Knihovna vznikla v rámci projektu "Na jedné lodi" (CZ.1.07/1.2.06/02.0014).
Výpůjční řád

  1. Knihovna Multikulti klubu CEGV Cassiopeia půjčuje bezplatně.
  2. Knihy a brožury (dále jen „publikace“) se půjčují nejdéle na dobu 30 dnů a najednou max. 3 kusy. Časopisy a audiovizuální materiál (dále jen „publikace“) na dobu 14 dnů max. 5 kusů. Je možno zažádat o prodloužení výpůjčky o 14 dnů (stačí telefonicky či e-mailem minimálně 1 den před uplynutím stanovené lhůty).
  3. Čtenářem/kou se stává občan zaregistrováním. Čtenářem/kou se může stát každý občan ČR i každý cizí státní příslušník (trvale nebo přechodně žijící na území ČR) od 15 let. Při registraci je čtenář/ka povinen/a předložit občanský průkaz nebo pas, vyplnit a podepsat čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefon, e-mail.
  4. Osobní údaje jsou vyžadovány za účelem registrace čtenáře/ky knihovny, která je nutná pro poskytování služeb knihovny. Čtenář/ka svým podpisem dává souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., § 5, odstavec 5, s využíváním osobních údajů pouze pro potřeby knihovny.
  5. Čtenář/ka s platným čtenářským průkazem má přístup k celému fondu knihovny, a to prostřednictvím on-line katalogu. Čtenář/ka má právo prezenčního vypůjčení všech publikací uložených v knihovně Multikulti klubu CEGV Cassiopeia. Mimo knihovnu si čtenář/ka může vypůjčit pouze publikace k tomu určené.
  6. Čtenář/ka ručí za publikaci po celou dobu, kdy má publikace vypůjčen. Je povinen/a nakládat s vypůjčenými publikacemi šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém je převzal/a. Při výpůjčce si publikace prohlédne a závady ihned nahlásí. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady, které je povinen/na knihovně uhradit. Je zakázáno upravovat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj, poškozovat čárový kód nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Vypůjčenou publikaci je povinen/na vrátit v určené době zpět do knihovny.
  7. Při ztrátě či poškození zapůjčené publikace je čtenář/ka povinen/na publikaci nahradit (zakoupením nové knihy). V případě individuální domluvy je možno sjednat náhradu prostřednictvím složení částky odpovídající ceně publikace.
  8. Publikace je možné rezervovat e-mailem, telefonicky či přímo v knihovně. Rezervovanou knihu je nutné vyzvednout do 14 dnů po rezervaci. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
  9. Výjimky z Výpůjčního řádu povoluje knihovník.
  10. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo pracovníkům CEGV Cassiopeia.

Tento knihovní řád platí od 1.11.2010 na dobu neurčitou.

V Českých Budějovicích dne 1.11.2010.
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace