PROJEKTY 2015-
| 0-15 | 15-30 |
Infoservis červen 2013
24. 06. 2013

Červnové číslo s novinkami z Infoservisu ke stažení zde.

Obsah:

 • Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět
 • Nová příručka na podporu sociálně znevýhodněných dětí
 • Zažij vzdělávání jinak
 • Učitelské lázně
 • Soutěž o cestu do rozvojové země
 • Kurz pro lektory – čeština jako cizí jazyk
 • Nová kniha Jsme lidé jedné země
 • Průzkum – třetina českých žáků odmítá kamarádství s Romy
 • Ochutnávka projektu La Ngonpo

 Infoservis květen 2013
20. 05. 2013

Další, tentokrát jarní až skoro letní informace z multikulturní výchovy ke stažení zde.
Obsah:
 • BAMBIRIÁDA 2013
 • MAJÁLES 2013
 • ROZVOJ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ V PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
 • BROŽURKA EXRAN
 • AKTUALIZOVANÁ PŘÍRUČKA „DOVEDU TO POCHOPIT“ O MIGRACI
 • STEM: 4% OBČANŮ MÁ K ROMŮM DOBRÝ NEBO VELMI DOBRÝ VZTAH
 • JAN VERMOUZEK A MARTIN WÁGNER – KDE ZAČÍNÁ EVROPA


Infoservis duben 2013
01. 04. 2013

Dubnové číslo s novinkami z Infoservisu ke stažení zde.

Obsah:

 • 4. ročník soutěže Řekněte NE! Šikaně
 • Fotosoutěž Czech MDG´s Photo
 • Evropský den akcí proti rasismu
 • Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi
 • Pozvánka na diskusi o komunitních školách
 • Nové publikace Variant
 • Výstava Takeshiho Hosaky
 • Umění v jídle, jídlo v umění – soutěž uměleckých děl
 • Mezinárodní den Romů


Infoservis březen 2013
20. 03. 2013

Informace ke stažení zde.

Obsah:
 • FESTIVAL PRO TIBET
 • KURZ „NA TRŽIŠTI SVĚTA ANEB EKONOMICKÁ GLOBALIZACE“
 • KREATIVITOU ZA MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST - WORKSHOP PRO PEDAGOGY ZŠ A SŠ
 • NOVÁ PUBLIKACE GRV PROGRAMU VARIANTY: NÁŠ SPOLEČNÝ SVĚT
 • NOVÉ ČÍSLO BULLETINU „LIDSKÁ PRÁVA VE VÝUCE“
 • PROJEKT „ŠKOLA PŘÁTELSKÁ K LIDSKÝM PRÁVŮM“ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
 • SUPERMARKET SVĚT – PUTOVNÍ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
 • ŠKOLENÍ VOLNOČASOVÝCH PEDAGOGŮ A LEKTORŮ
 • FESTIVAL JEDEN SVĚT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH


Infoservis únor 2013
18. 02. 2013

Přinášíme vám další dávku informací z oblasti Multikulturní výchovy. Kompletní únorový Infoservis si zobrazte zde.
V obsahu najdete:
 • VÝUKA O LIDSKÝCH PRÁVECH NEBOLÍ! POZVÁNKA NA SETKÁNÍ ŠKOL A ODBORNÍKŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
 • ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ZA ROK 2012
 • KURZ PRO KOORDINÁTORY INKLUZE
 • PUSTŤE SI RÁDIO A POSLECHNĚTE SI POŘAD „CROSSINGS“ O TOM, JAK SE ŽIJE V CIZÍ ZEMI
 • KVALITA NEBO KVANTITA? PŘIHLASTE SE NA KURZ GRV
 • DNY SLOVENSKÉ KULTURY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
 • JANA HUNTEROVÁ - PICTURES OF INDIA
 • PETR NIKL - TVÁŘE Z NEW YORKU
 • SLZY KONGA


Infoservis listopad 2012
16. 11. 2012

Listopadové číslo novinek týkajících se našeho tématu Multikulturní výchova najdete ke stažení zde.
Co se v tomto čísle dočtete:
 • „BAVÍ MĚ ČÍST A HÝBAT SVĚTEM“ - POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ŠKOL A NABÍDKA MATERIÁLŮ DO VÝUKY
 • POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „DEMOKRACIE, HODNOTY A PARTICIPACE“
 • POZVÁNKA PRO PEDAGOGY NA KONFERENCI „GENERACE FAIR: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ“
 • SEMINÁŘE MULTIKULTURNÍHO CENTRA PRAHA
 • KONFERENCE „MÉDIA, MIGRANTI A SPOLEČNOST“
 • METODIKA LA NGONPO ZDARMA
 • ČEŠI V ANTARTIDĚ
 • LEOŠ ŠIMÁNEK - NOVÝ ZÉLAND
 • ISLAND – NEJKRÁSNĚJŠÍ OSTROV
 • FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU 2012


21. ZÁŘÍ - MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU
04. 09. 2012

Mezinárodní den míru byl ustanoven v roce 1981 rezolucí 36/67 Valného shromáždění OSN. Původně se připomínal vždy třetí úterý v září, symbolicky v zahajovací den zasedání Valného shromáždění. Mezinárodním dnem míru bylo ustanoveno 21. září jako den globálního příměří a nenásilí. Mír je vzácný. Musí být podporován, udržován a bráněn. Proto se každoročně při této příležitosti rozezní Zvon míru v sídle OSN. Cílem tohoto dne je přerušení násilných bojů po celém světě. Dává všem lidem šanci sdílet alespoň jednou ročně celosvětový soulad a harmonii. Je podporován mnoha jednotlivci, organizacemi, vládami i slavnými osobnostmi. Mladým lidem musíme předat bezpečný a tolerantní svět.8. ZÁŘÍ - MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI
04. 09. 2012

8. září si UNESCO připomíná Mezinárodní den gramotnosti. V 11 zemích je stále negramotná nadpoloviční většina obyvatel. Podle zprávy UNESCO žilo na světě v roce 2008 téměř 800 milionů negramotných lidí. Více než polovina z nich žije v Asii, relativně nejvážnější je však situace v subsaharské Africe. Právě do Afriky spadá desítka zemí, kde méně než polovina lidí umí číst a psát. Schopnost číst, psát a počítat je nezbytná, aby se člověk dovedl orientovat ve světě, znal svá práva a aktivněji se postavil podmínkám, které jej drží v bídě. Docházka do školy je také jednou z nejlepších forem prevence proti dětské práci. Mezinárodní den gramotnosti poukazuje na vzdělanost jako podmínku míru a prevence konfliktů. Gramotnost a obecně vzdělání vybavuje člověka, aby činil kvalitní a lépe informovaná rozhodnutí, na problémy uměl nahlížet z více úhlů, aby v demokratické debatě jasně zazněl jeho hlas. Aby uměl sdílet s ostatními a vedl dialog – ne zbraněmi, ale slovy a myšlenkami.BYL VYHLÁŠEN 2. ROČNÍK KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE PRO ŠKOLY BOHOUŠ A DÁŠA MĚNÍ SVĚT!
04. 09. 2012

Program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 2. ročník soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol s názvem Bohouš a Dáša mění svět. Nebuď Guma a zapoj se taky! Účastníci se za pomoci vlastních komiksů mohou vyjádřit k současným problémům světa. Nejlepší komiksy budou vybrány odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami. Co musíš udělat? Do 30. září vyplň přihlášku a zašli nám svůj komiks věnovaný některému ze současných celospolečenských problémů, na který je třeba podle tebe upozornit.

Podrobný popis a přesná pravidla soutěže najdete na www.varianty.cz.
V případě dotazů pište na: soutez.varianty@clovekvtisni.cz nebo volejte na telefonní číslo 222 350 817.


NOVÝ WEB VĚNOVANÝ AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ A KOMUNITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
04. 09. 2012

ACTIVE CITIZENS – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, program Varianty. Jeho cílem je vzdělávání učitelů a studentů v komunitní oblasti a dlouhodobý rozvoj škol jakožto center komunitního života. Projekt podporuje spolupráci mezi školou a dalšími aktéry komunitního života (např. státní správou, soukromými subjekty, neziskovými organizacemi), a vytvoření oboustranně přínosného prostředí mezi školou a těmito aktéry tak, aby tato spolupráce pokračovala i po skončení projektu.
Jak projekt probíhá? Lektoři seznámí pomocí Active Citizens metodiky zapojené středoškolské učitele s praktickými metodami, jak studenty vést a vychovávat je k aktivnímu občanství. Studenti se pak pod vedením svých učitelů učí analyzovat situaci v komunitě, definovat její potřeby a přispět k řešení vybraného tématu. Nově nabyté dovednosti pak uplatní při realizaci svých projektů, které konkrétním způsobem přispívají ke zlepšení života v komunitě.

Více info na: www.activecitizens.cz


DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ. SBORNÍK K SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL, NNO A ODBORNÍKŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
04. 09. 2012

Začátkem prosince 2011 proběhlo společné setkání zástupců škol, neziskových organizací a předních odborníků v oblasti vzdělávání. Jeho cílem bylo představení a sdílení zajímavých školních projektů a dalších aktivit, které rozvíjejí potřebné znalosti a kompetence žáků, pomáhají utvářet příznivé klima na českých školách a snaží se být otevřené všem dětem bez rozdílu. Na akci přijelo více než 150 účastníků z celé České republiky. Součástí programu byla panelová diskuse na téma Dobrá škola 21. století za účasti předních odborníků v oblasti vzdělávání, tržiště dobrých škol a zajímavých školních projektů a také tematické workshopy, v rámci nichž byly diskutovány jednotlivé aspekty dobré školy. Výsledkem tohoto setkání je sborník, ve kterém najdete podněty a nápady, které se na setkání objevily.

Sborník si můžete v elektronické podobě stáhnout zde.KAMPMAŇ ČESKO PROTI CHUDOBĚ
04. 09. 2012

Boj s extrémní chudobou probíhá několik desetiletí (hranice extrémní chudoby je denní příjem ve výši 1,25 USD = přibližně 20 Kč). Vlády rozvojových i vyspělých států se zavázaly bojovat s hlavními příčinami chudoby a snížit do roku 2015 počet lidí žijících v extrémní chudobě na polovinu. Podle současných odhadů jí trpí více než 1 miliarda obyvatel planety. Základní osnovou se stalo 8 Rozvojových cílů tisíciletí.

Kampaň Česko proti chudobě existuje od roku 2005. Jejím dlouhodobým cílem je přispět k řešení problémů spojených s extrémní chudobou. Každoroční vrchol kampaně představují Dny proti chudobě, které probíhají po celé ČR v období 5. 9. - 17. 10. 2012. Tyto dny jsou zaměřeny na rozšiřování informací o tématech kampaně. Čím více bude o těchto problémech veřejnost vědět a diskutovat, tím větší bude její podpora různých nevládních i vládních aktivit. Cassiopeia je jednou z organizací, které není lhostejná situace lidí v rozvojových zemích, a proto se i ona do kampaně Česko proti chudobě zapojila. V Českých Budějovicích se budou v tomto období konat informačně osvětové akce upozorňující na témata kampaně. Zapojte se i vy! V nejbližším termínu nás můžete přijít podpořit 20. 9. 2012 do informačního stánku na náměstí Přemysla Otakara II., kde se dozvíte více o kampani ČpCH a obdržíte různé informační materiály.ČLOVĚK V TÍSNI NABÍZÍ PODZIMNÍ E-LEARNINGOVÉ KURZY GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
04. 09. 2012

Přihlaste se do e-learningového kurzu globálního rozvojového vzdělávání. Kurz má dvě specializace, z nichž si můžete vybrat: Šance pro rozvoj aneb rozvojová spolupráce a humanitární pomoc a Být a nebýt bit aneb lidská práva. Kurz začíná 17. září a končí 9. prosince 2012 a je určen učitelkám a učitelům základních a středních škol z celé ČR. Je akreditován MŠMT ČR, rozsah je 80 vyučovacích hodin a kapacita 25 lidí. Po absolvování získají úspěšní účastníci certifikát. Kurz je zdarma, účastníci si hradí pouze náklady spojené s dopravou na prezenční setkání. Ubytování a stravování bude pro účastníky zajištěno a finančně podpořeno z prostředků MZV ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

V případě zájmu se hlaste nejpozději do 14. září 2012 prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na stránkách Variant.

Více info: www.varianty.czCASSIOPEIA NABÍZÍ ZAPOJENÍ DO NOVÉHO PROJEKTU „I JÁ SEM PATŘÍM“
04. 09. 2012

Projekt „I já sem patřím“ je určen třídním učitelům 4. – 7. tříd ZŠ, kteří řeší problémy spojené s nezdravými mezilidskými vztahy ve třídě. Cílem je nastartovat v kolektivu proces směřující k začlenění vyloučených dětí a vzniku soudržného kolektivu. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj týmové spolupráce, utužení kolektivu, zlepšení komunikace a společné prožitky. Pro spolupracující učitele je připraven seminář na téma šikana, kde se naučí jak efektivně a bezpečně zakročit v případě výskytu tohoto závažného sociálně patologického jevu ve třídě. Seminář bude veden zkušeným odborníkem PaedDr. Zdeňkem Martínkem, který se ve své praxi zabývá především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech. Účast na projektu je zdarma.

Více info: www.cegv-cassiopeia.cz v sekci MKV projekty


NOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY CASSIOPEIA ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI EXTREMISMU
04. 09. 2012

Cassiopeia nabízí výukové programy věnované tématům demokracie, totality, holocaustu a aktivnímu občanství. Programy jsou vedeny interaktivní formou a prostřednictvím historických a současných souvislostí směřují k prevenci extremismu. Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Pro Vaši třídu si můžete objednat jeden, dva nebo tři výukové programy (Kdo a jak vládne? Vidět a slyšet, myslet a konat. Cesta ke změně.). Každý program trvá 2 hodiny a všechny programy jsou zdarma.

Více info: www.cegv-cassiopeia.cz v sekci MKV projekty| 0-15 | 15-30 |


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace