PROJEKTY 2015-
Ukončení projektu Metodická podpora pedagogů
25. 02. 2011

Projekt „Metodická podpora pedagogů při realizaci multikulturní výchovy v základním vzdělávání“ byl zaměřen na zkvalitnění průřezového tématu „Multikulturní výchova“ (dále jen MKV) na základních školách a víceletých gymnáziích. Hlavní cílovou skupinou byli pedagogové a pedagogičtí pracovníci. V rámci projektu bylo realizováno 5 seminářů pro pedagogy - 4 semináře „Realizace MKV“, 1 seminář „Multikulturní výchova v příběhu“. Dále pak 2 odborné workshopy s vybraným tématem MKV a konference pro pedagogy a pedagogické pracovníky, školní koordinátory a lektory MKV.

Seminářů pro pedagogy „Realizace MKV“ se zúčastnilo 50 pedagogů. Další seminář pro pedagogy s názvem „Multikulturní výchova v příběhu“ proběhl 1. 12. 2010 v prostorách CEGV Cassiopeia pod odborným vedením lektorek z občanského sdružení Společnost pro Fair Trade. Tohoto semináře se zúčastnilo 9 lidí. Celkový počet účastníků seminářů pro pedagogy činil 59.

Dne 14. 12. 2010 uspořádala CEGV Cassiopeia v dopoledních hodinách konferenci s názvem „Multikulturní výchova ve školách“, na které bylo přítomno 29 účastníků. Na konferenci se představily organizace zabývající se MKV v Jihočeském kraji, v další části konference byli účastníci seznámeni se základními principy inkluzívního vzdělávání dětí-cizinců, které jim zprostředkovalo občanské sdružení META.

Na konferenci navázaly v odpoledních hodinách odborné workshopy, účastníci si mohli vybrat ze dvou nabízených workshopů. Jeden z workshopů byl zaměřen na multikulturní výchovu pro nejmenší a zúčastnilo se ho 10 účastníků, druhý workshop se týkal šikany a kyberšikany a bylo na něm přítomno také 10 účastníků. Celkový počet účastníků odborných workshopů tak činil 20.

Propagace aktivit a podpory projektu probíhala po celou dobu trvání projektu a byla distribuována v tištěné i elektronické formě do všech ZŠ a víceletých gymnázií v Jihočeském kraji. Několik škol jsme telefonicky kontaktovali i osobně navštívili. Na všech dokumentech i akcích s projektem spojených jsme propagovali podporu projektu ze strany MŠMT.

Fotogalerie z
konference a semináře.Projekt MŠMT „Metodická podpora pedagogů při realizaci multikulturní výchovy v základním vzdělávání“

Semináře


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace