PROJEKTY 2015-
Pobočka ve Strakonicích
30. 11. 2016

Od roku 2011 provozujeme odloučené pracoviště ve Strakonicích, které spolupracuje s mateřskými a základními školami na Strakonicku a v okolí. Nabízí environmentální výukové programy, semináře pro pedagogy, zapojuje se do aktivit dalších místních organizací (Šmidingerova knihovna, ZO ČSOP Strakonice, DDM Strakonice).

Výukový program je zažitý pojem pro jedno až několikahodinový blok aktivit, které vedou účastníky k osvojování konkrétních znalostí, dovedností či vhledů. Lektor při něm využívá rozmanité metody, které účastníky aktivizují, a naplňují úsloví „škola hrou“. Některé z nabízených programů se odehrávají na přírodních lokalitách, jako jsou Tůně u Hajské, Stará řeka nebo Podskalí. Ostatní probíhají přímo ve školách, nebo v učebně Cassiopeie na Husově ulici. Učitelé tyto programy využívají v rámci environmentální výchovy, která je dnes nedílnou součástí školního vzdělávání.

Od samého začátku až do letošního srpna působila ve Strakonicích lektorka Petra Tůmová. Při své práci s dětmi využívala své umělecké nadání, dokázala přitom pracovat s neobvykle širokou škálou témat. Propojení environmentální a dramatické výchovy pak prezentovala i na seminářích pro učitele. Po jejím odchodu za jinými povinnostmi Cassiopeia angažovala dvě nové lektorky, které se nyní zaškolují a postupně přebírají výukové programy. Aktuální nabídku výukových programů vydáme na začátku nového kalendářního roku.Kontaktní údaje

Semináře

Zaměstnanci

O krok blíž
10. 04. 2011

Strakonická pobočka vzdělávacího centra Cassiopeia je výsledkem realizace projektu "O krok blíž".
Projekt „O krok blíž“ byl realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace