PROJEKTY 2015-
Kamarád jako kamarád - Popis projektu
Cílem projektu je podnítit zkvalitnění realizace průřezového tématu „Multikulturní výchova“ na základních školách a víceletých gymnáziích v Jihočeském kraji. Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací Školního projektu, poskytnutím metodické podpory učitelům a propagací nabízených služeb formou tištěné nabídky výukových programů MKV. V rámci Školního projektu žáci absolvují 2 úvodní výukové programy a následně 2 interkulturní dílny dle výběru. Získané znalosti a dovednosti pak aplikují v tvůrčí práci s interkulturní tematikou. Pro pedagogy uspořádáme dva semináře a vydáme soubor informačních a metodických materiálů. Prostřednictvím nich mohou získat nejen teoretické informace, ale především praktické náměty využitelné při realizaci MKV ve školách. Tyto materiály obdrží pedagogové zapojení do projektu a účastníci seminářů. Nabídka výukových programů MKV bude distribuována základním školám a víceletým gymnáziím v JČ kraji.

Cílová skupina:
žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Projekt se skládá ze tří částí:

1. Úvodní výukové programy: Různé úhly pohledu a Předsudky – žáci absolvují oba

2. Interkulturní dílny - pro své žáky si můžete vybrat dvě interkulturní dílny z následující nabídky: Cizinci, Vietnamci, Ukrajinci, Mongolové, Afghánci, Příběh uprchlíka

3. Tvůrčí práce - získané znalosti a dovednosti pak mohou žáci aplikovat formou tvůrčí práce s interkulturní tematikou 

Časová dotace:
Dva úvodní programy po 2 hodinách + dvě interkulturní dílny po 2 hodinách + tvůrčí práce žáků

Kde se programy uskutečňují:
  • v prostorách CEGV Cassiopeia
  • ve škole (mimo ČB)
Cena:
100,- Kč na žáka zapojeného do projektu. Celkem jde o 8 hodin výuky (2 úvodní programy po 2 hodinách + 2 interkulturní dílny po 2 hodinách, tvůrčí práce žáků)

pozn. Cestovné lektora je hrazeno z rozpočtu projektu.

Zapojení do projektu je možné objednat pomocí objednávacího systému. Účast na projektu a termíny programů budou do 14. dnů dohodnuty telefonicky a sepsána dohoda o zapojení do projektu.

V případě potřeby doplňujících informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Anotace programů a dílen:

Úvodní programy (časová dotace: 2 hodiny / program)

 RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU                                                                                               

Každý z nás je určitým způsobem jedinečný, zastáváme různé názory a jinak se chováme v určitých situacích. Čím je to ale dáno? Cílem tohoto programu je přivést žáky k zamyšlení nad tím, že nic není černé nebo bílé. Naučit je dívat se na různé situace z různých úhlů pohledu, očima těch „druhých“ a nacházet tak společnou řeč i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Hraním rolí se do jedné takové situace žáci dostanou. A jaké z ní najdou východisko? To záleží na jejich dovednostech komunikovat, spolupracovat a hledat netradiční řešení.

 
PŘEDSUDKY

Práce s filmem – žáci budou předvídat děj a charakteristiky jednotlivých postav v postupně promítaném filmovém příběhu. Prostřednictvím vlastního prožitku budou mít možnost pochopit, jak se zažité stereotypy - názory o jiných lidech běžné ve společnosti, mohou proměnit v předsudky negativně ovlivňující naše chování. Naučí se rozlišovat skutečnost od názorů a interpretací, kriticky o nich přemýšlet a být si vědomi nebezpečí jejich slepého přejímání.

Interkulturní dílny (časová dotace: 2 hodiny / dílna)

 
CIZINCI

Na základě shlédnutého příběhu Macha a Šebestové, kteří se ocitnou pomocí kouzelného sluchátka na jiné planetě, si ukážeme, že i chytří a sebevědomí jedinci se vlivem cizího prostředí mohou jevit jako podezřelí a méněcenní. Zamyslíme se nad tím, jak se cizinec cítí mimo své prostředí a jak je vnímán svým okolím. Společně budeme pátrat po tom, co vede lidi k tomu, aby cestovali nebo se dokonce odstěhovali ze své vlasti.

 
VIETNAMCI

V příběhu z vietnamské tržnice se podíváme na konfliktní situaci očima vietnamského prodavače a české zákaznice. Program je doplněn promítáním fotografií a povídáním o životě ve Vietnamu. Vyzkoušíme si, jak se jí s hůlkami, jak se smlouvá na trhu, a odhalíme různé způsoby použití vietnamského klobouku.

 
UKRAJINCI

Co si představíme, když se řekne „UKRAJINEC“? Jak je vnímáme a jak se jim v ČR pravděpodobně žije? Jsou pro nás přítěží, nebo máme prospěch z jejich pobytu a práce i my? Tento program věnujeme otázkám týkajících se soužití Čechů a Ukrajinců v ČR. Společně prozkoumáme důvody, proč odjíždějí za prací do ciziny a proč si vybírají právě ČR. Přiblížíme žákům tuto menšinu a pokusíme se nabourat stereotypní představy a předsudky o ní. Promítneme si fotografie a popovídáme o Ukrajině.
 
AFGHÁNCI

Když se řekne Afghánistán, většině z nás se vybaví Tálibán, Al-Káida, válka. Afghánistán to jsou i lidé. Život v Afghánistánu se výrazně liší od života v ČR a stejně tak i Afghánci od Čechů. V první části programu se prostřednictvím fotografií seznámíme s  životem v Afghánistánu a v druhé části nám hraní rolí v příběhu afghánského imigranta a českého úředníka umožní poznat, jaké mohou nastat překážky při vyplňování jednoduchého formuláře. V závěrečné diskusi se pokusíme přijít na to, jak tyto překážky eliminovat.

MONGOLOVÉ

Seznámíme se s historií a přírodními podmínkami Mongolska i s ekonomickou situací lidí zde žijících. Odpovíme si na otázky: Kdo jsou Nomádi? Co je jurta? Jak se staví? Budeme mít možnost využít pohostinnosti, která přísluší každému hostu. S využitím komiksů, které jsou pro žáky zajímavou formou předávání informací, nahlédneme pod pokličku Mongolů přijíždějících do ČR, abychom zjistili, proč sem přijíždějí, jaké mají očekávání a jaké jsou šance, aby se jim splnily.

PŘÍBĚH UPRCHLÍKA – simulační hra

Co všechno ve skutečnosti víme o výzvách a problémech, kterým musí čelit někdo, kdo je nucen opustit svou zemi, rodinu, domov, práci a žít v zemi, kde o něj nikdo nestojí? Během programu se každý z nás stane uprchlíkem. Pocítíme na vlastní kůži nejistotu i bezmocnost, ale i naději pro nalezení bezpečnějšího místa pro život. Budeme se snažit porozumět problému uprchlictví v celém jeho kontextu.
 
Tvůrčí práce s interkulturní tematikou:

Žáci si aktivně získávají informace k tématu, zpracují je a tvůrčím způsobem je interpretují ostatním žákům školy. Forma tvůrčí práce může být kupříkladu tematické interkulturní divadelní představení, výstava výtvarných prací, grafické zpracování získaných informací…
Tento projekt je podpořen z rozpočtu MŠMT v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců.


Zpět na Kamarád jako kamarád

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace